1. vorige
  2. volgende

KPS op ACCP-meeting

De hoofdcommissaris van politie tevens korpschef Humphrey Tjin Liep Shie heeft de jaarlijkse algemene vergadering van de “Association of Carribbean Commissioners of Police” (ACCP) bijgewoond van 28 april tot en met 1 mei van dit jaar. De korpschef is samen met de inspecteur van politie 2e klasse Mr. R. Prade naar de meeting gegaan. Gedurende deze meeting heeft veel informatie uitwisseling plaats gevonden en zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de criminaliteitsbeheersing besproken. De meeting is dit jaar gehouden te Port of Spain.
  1. meeting 3
  2. politie 2
  3. korpschef 2
  4. jaar 2
  5. hoofdcommissaris 1