Boeken voor minister Binnenlandse Zaken

Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken (l) heeft deze week twee boeken in ontvangst genomen van de parlementariër en als consultant verbonden aan het Centraal Bureau voor Burgerzaken, Anton Paal. Het betreft de boeken: ‘Handleiding Nationaliteit, Toelichting en Commentaar’ en ‘Voortschrijdend Inzicht of gewoon een andere benadering’.

Met betrekking tot de handleiding over Nationaliteit zei Paal, dat met de soevereiniteitsoverdracht van de Republiek Suriname op 25 november 1975 de Wet de Nationaliteit en het Ingezetenschap werd geboren. Het ontbreken van een toelichting levert een goede voedingsbron voor verschillen van interpretaties.
Het boek ‘ Voortschrijdend inzicht of gewoon een andere benadering’ geeft inzicht in de vastlegging van problemen die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan binnen de bevolkingsadministratie. Suriname beschikt op het gebied van de bevolkingsadministratie over heel weinig geschreven materiaal.

  1. nationaliteit 3
  2. inzicht 3
  3. boeken 2
  4. paal 2
  5. handleiding 2