1. vorige
  2. volgende

Hoefdraad: ‘Internationale reserves afgenomen tot US$ 625 miljoen’

Op 30 december vierde de Centrale Bank van Suriname de traditionele jaarafsluiting, waarbij Governor Gillmore Hoefdraad in zijn eindejaartoespraak het Bankpersoneel en genodigden (RvC, gepensioneerden en adviseurs) het volgende voorhield:

In 2014 heeft de moederbank een gestaag stabilisatiebeleid gevoerd tegenover de uitdagingen van de mondiale crisis op de Surinaamse economie. Daarbij heeft de Bank nauw samengewerkt met het Ministerie van Financiën en de financiële sector, wat heeft uitgemond in een gezamenlijke ondersteuning van de economische bedrijvigheid en de tering naar de nering zetten. Zo is er efficiënter omgegaan met de bestedingen in de economie en hebben deze beter tred gehouden met de beschikbaarheid van deviezeninkomsten. Het stabilisatiebeleid is des te meer nodig geweest gelet op het internationale klimaat. Dit kenmerkte zich immers door een scherpe daling van de grondstoffenprijzen, waaronder die voor goud, olie en aluminium. Hierdoor zijn de exportopbrengsten uit de mijnbouwsector voor Suriname flink gedaald. Ook was sprake van verminderde inkomsten voor de overheid. Deze afdrachten zijn met ruim 30% afgenomen ten opzichte van 2013. De overheid heeft hierop een saneringsbeleid gevoerd dat vruchten heeft afgeworpen. Door de uitgaven sterk te verminderen, is tot en met november het tekort namelijk teruggebracht tot 4,5% van het Bruto Binnenlands Product, tegenover 6% in 2013. Mede door de slapte in de mijnbouwsector zijn de internationale reserves afgenomen tot circa US$ 625 miljoen, wat een import coverage van 4,2 maanden aan goederen en diensten vertegenwoordigt. Echter is met de banken samengewerkt opdat met de interventies alle essentiële bedrijven steeds van deviezen zijn voorzien voor het plegen van de nodige importen.

In 2014 is ook de interne organisatie van de Bank verder uitgekristalliseerd. Het menselijk kapitaal van de Bank heeft wederom een significante versterking gehad. Vanuit het jaarlijkse stage programma van de Bank, is een groep van 17 junior economen aangetrokken als medewerker op verschillende afdelingen waaronder Accounting, Budget & Control, Buitenland, Financiële Markten, Procurement, Statistieken en Toezicht Kredietwezen. Daarnaast is het jonge kader van de Bank verder uitgebreid met Juristen, ICT-ers en HRM- Officers.

Ook dit jaar heeft de Bank enorm geïnvesteerd in haar menselijk kapitaal middels een breed scala aan trainingen, internationale werkuitwisselingen onder andere bij het Bureau van de Executive Directors van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en (inter) nationale opleidingen. Met beurzen gesponsord door de Bank, diverse universiteiten en ambassades, is een aantal medewerkers in 2014 begonnen aan Master opleidingen aan gerenommeerde universiteiten in Chili, China, Korea en de Verenigde Staten.
De Centrale Bank van Suriname heeft dit jaar de gelegenheid gehad om van 3 – 5 september op te treden als gastland van de “Annual Conference of Human Resource Managers of Central Banks in the Caribbean Region”. Vanuit het thema “Leveraging Human Resource analytics in building strategic partnership” hebben verschillende Centrale Banken uit het Caribisch gebied de laatste ontwikkelingen, kennis en trends uitgewisseld.

Op internationaal vlak heeft de Bank diverse partnerships met onder andere de Islamic Development Bank (IsDB), de Inter- American Development Bank (IDB), de OFID (Opec Fund For International Development) Organisation of Islamic Countries (OIC), Wereldbank/IFC (International Finance Corporation), Agence Franḉaise de Développement (AFD) en de China Development Bank. Deze partnerships resulteren in cruciale projecten binnen sectoren zoals landbouw, mijnbouw, energie en gezondheidszorg.

Vertrouwen in een stabiel financieel stelsel is essentieel voor het functioneren van de economie en daarmee voor de welvaart. Alleen in een stabiel financieel klimaat kunnen bedrijven en consumenten zich richten op economische activiteiten zoals geld verdienen en geld uitgeven. Daarom zal financiële stabiliteit in de toekomst de rode draad worden in de taakuitvoering van de Centrale Bank van Suriname. In het eerste kwartaal van 2014 is de afdeling Financiële Stabiliteit (FST) ingesteld binnen de Bank. Het doel van deze afdeling is het ontwikkelen van (i) een raamwerk voor meting en analyse van financiële stabiliteit, (ii) een raamwerk voor crisismanagement en (iii) nieuwe relevante wet- en regelgeving in een nationale en internationale context. In juli 2014 heeft de Bank in samenwerking met de Internationale Monetary Fund ook een conferentie georganiseerd op het gebied van “Financial Stability”.

Gillmore Hoefdraad
President
Centrale Bank van Suriname

  1. bank 17
  2. centrale 5
  3. suriname 5
  4. financiele 5
  5. internationale 5