1. vorige
  2. volgende

Marktconforme tarieven EBS vanaf 1 januari 2015

Per ingaande 1 januari 2015 worden door de Energiebedrijven Suriname (EBS) reële elektriciteitstarieven gehanteerd voor banken, verzekeringsmaatschappijen, ambassades, internationale organisaties, hotels, casino’s, commerciële staatsbedrijven, telecombedrijven en vliegmaatschappijen. Het kilowattuurtarief gaat voor bovenvermelde categorie elektriciteitsverbruikers van gemiddeld SRD 0,15 p/kWh naar SRD 0,73 p/kWh. Het gemiddeld tarief bedraagt thans op basis van de brandstofprijzen van november 2014. Door de recente ontwikkelingen op de oliemarkt is de aanschaf van HFO en diesel in prijs gedaald. Deze daling zal dan ook merkbaar zijn in een nog lager tarief. De tarieven zullen steeds op de laatste dag van de factureringsmaand worden vastgesteld.
De tariefsverhoging geldt voor de categorie klanten, die al marktconforme tarieven in de kostprijs doorberekenen en is niet van toepassing op huishoudens of andere groepen die niet in deze categorie genoemd zijn. De formele aankondiging van de verhoging vond plaats tijdens een persconferentie die op 30 december door de EBS werd belegd.
Het huidig tarief dat nauwelijks de operationele- en investeringskosten dekt, vormt een enorme uitdaging die een betrouwbare en duurzame elektriciteitsvoorziening in de weg staat. De inkomsten uit deze tariefsverhoging zullen daarom uitsluitend besteed worden aan kapitaal- en onderhoudsinvesteringen in het transmissie- en distributienetwerk. De directie ging ook in op enkele belangrijke investeringsprojecten die door de IDB worden gefinancierd.
Projecten
• IDB Lening 2: upgrade onderstation J, onderstation Santo Boma, upgrade onderstation F, institutionele versterking
• Installatie van een additionele 21 MW machine in de nieuwe dieselcentrale van de EBS, DPP2
• De bouw van het onderstation Ringweg
• 161 KV transmissielijn onderstation Menckendam – OSD-2
• OSD-2 (161/33 KV onderstation)
• De aanleg van een 33 KV transmissielijn van OSD – OSE
Verder staan ook upgrades en constructieprojecten in de planning waaronder: OS Richelieu, OS AZ, Nickerie, Brokopondo, Commewijne, Leidingen en Matta.
  1. onderstation 6
  2. ebs 3
  3. categorie 3
  4. tarief 3
  5. osd 3