Minister Algoe wil veeteeltsector versterken

De veeteeltsector heeft jarenlang weinig tot geen aandacht gehad van de overheid. Melkboeren zitten met verschillende problemen, waaronder slechte prijzen voor rauwe melk. Oneerlijke concurrentie met buitenlandse producenten, maakt bovendien dat de veeboeren nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij wil daarom de veeteeltsector versterken.

Hij zegt dat niet alleen de rijst- en tuinbouwsector belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een sterke agrarische sector in Suriname. Ook de veeteeltsector mag de komende tijd historische ontwikkelingen verwachten, stelt de bewindsman. ''We beginnen alvast alle organisaties bij elkaar te roepen. We gaan met eenieder praten om gezamenlijk te zoeken naar de oplossingen. Wij gaan voor een duurzame oplossing en dit gaan wij gezamenlijk doen.'' De minister weet dat de melkboeren van Reeberg kampen met een slechte afwatering. Hij stelt in het vooruitzicht dat er heel gauw acties komen vanuit het departement om dit probleem tot het verleden te laten behoren.

Ook zal de Melkcentrale worden versterkt. Tot nu toe produceert de Melkcentrale zelf acht verschillende producten. Algoe vindt dat er meer producten kunnen worden vervaardigd. ''Het is tijd voor diversificatie.” Een ander project dat ook gauw tot ontwikkeling zal komen is een joint venture met Brazilië om samen in Baboenhol te beginnen met de verbetering van veerassen. Op deze manier zullen veeboeren in staat worden gesteld om eigen vee te telen.

ASP


  1. veeteeltsector 3
  2. gaan 3
  3. melkboeren 2
  4. slechte 2
  5. veeboeren 2