Broeder Pultoo: ‘Bisschop Steve Meye uit haat jegens de VHP op facebook’

‘Waarom bisschop S. Meye een videofilm uit India, waarbij enkele christenen aldaar mishandeld worden in de ether gooit en waarom hij daarbij stelt dat hetzelfde in Suriname zou kunnen gebeuren als een bepaalde persoon hier aan de macht zal komen, laat ik tussen hem en de Heer der Heerscharen, de Vredevorst namelijk de Here Jezus Christus’, zegt broeder Harold Pultoo. Deze is ook prominent lid van de VHP. ‘Dit is een voorproefje van wat kan gaan gebeuren in Suriname als op 25 mei 2015 voor die man wordt gekozen die zo graag de macht van dit land wil overnemen !!! Laat India een leerles voor ons in Suriname zijn !!!!!’, is de bisschop zijn commentaar, geplaatst bij de video en gepost op facebook.

‘Aangezien zijn opmerking op deze videofilm naar mijn bescheiden mening niet strookt met datgene wat de Heer Jezus predikte, namelijk de ‘agape liefde’ en het feit dat hij daarbij stelt dat hetzelfde zou kunnen gebeuren als ‘de oranje persoon aan de macht komt’, voel ik mij genoodzaakt om het volgende met de gemeenschap te delen’, zegt Pultoo.

‘Al jaren leefde bij mij de opvatting dat dienstknechten Gods die daartoe geroepen zijn, hun plaats moeten innemen in openbare instituten om daar het Licht van Christus, namelijk de waarheid en gerechtigheid, te doen schijnen. Dit kan onder andere via politieke partijen. In de oranje partij, waar ik lid van ben, en waarover de bisschop het overduidelijk heeft, heb ik als volle evangelie herder en freelance evangelist in de afgelopen jaren helemaal niets gemerkt ten aanzien van het zorgpunt van de bisschop. Ik mag in heel wat organen van de partij volwaardig functioneren, waaronder de Adviesraad, het bureau van de voorzitter en het district coördinatieteam Paramaribo. Ik ben al enkele jaren voorzitter van de Commissie Kerstviering in de partij. Sinds 2011 is kerstfeest in partijverband gevierd met onder andere seniorenburgers en weeskinderen. Bij deze evenementen heeft de voorzitter steeds hulde gebracht aan de komst van de Heer op Aarde en gesteld dat wij kerst moeten aangrijpen om daadwerkelijk te gaan werken aan natievorming. Hierbij moeten gelijke kansen geschapen worden voor iedere Surinamer, ongeacht ras, kleur of geloofsovertuiging. Dit alles is ook ingebed in het partijprogramma 2015 -2020.’

‘Samen met broeder H.Emanuels, die voorbidder is in één der grote ministries in Suriname, nemen wij onze plaats in als bidders (wachters) in de partij. Dit met de volle goedkeuring van de voorzitter en ter beschikkingstelling van ruimte in het partijcentrum. Dus het doembeeld wat de bisschop wil oproepen, is overbodig en misschien ongewild opruiend. Immers de bisschop zal ook broeders en zusters van Hindoestaanse afkomst in zijn gemeente hebben. Ook is de Here God die u en ik dienen, in staat om zelf te waken wat mag en niet mag. ‘He is able, more than able’. Tenslotte wil ik een ieder oproepen om de weg van natievorming te kiezen door voor zij die het kunnen in geest en waarheid (zoals de apostel Jacobus dat stelt) te gaan bidden voor land en volk en onze handel en wandel daarop af te stemmen.’

  1. bisschop 6
  2. suriname 4
  3. partij 4
  4. voorzitter 4
  5. stelt 3