Wnd pg wil samen met politie veiligheidsgevoel vergroten

Waarnemend procureur-generaal (pg) Roy Baynath Panday wil samen met het Korps Politie Suriname intensief samenwerken om het veiligheidsgevoel in het land te vergroten. Er zal regelmatig worden geëvalueerd en waar nodig aanpassingen gepleegd. Vervolgingsambtenaren zullen ook zoveel mogelijk aanwezig zijn op de plaats waar een delict is gepleegd. Dit kan in Paramaribo en Wanica veel gemakkelijker, maar ook via een videolink is het nu mogelijk om kennis te nemen van de situatie.

Baynath Panday is vanaf december belast met de waarneming, aangezien pg Soebhaas Punwasi met verlof is en aansluitend hierop met pensioen gaat. Baynath Panday zei bij de jaarafsluiting van het korps dat hij blij is met de ondersteuning die toegezegd is door de voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Robby Ramjiawan en de korpsleiding. De openbare aanklager benadrukte dat de politie de werkarm is van het Openbaar Ministerie. De aansturing zal verder worden vergroot om in het gehele grondgebied het veiligheidsgevoel te waarborgen.

De wnd pg zei dat afspraken gemaakt zullen worden met de korpsleiding om tuchtstraffen die opgelegd worden aan politieagenten die over de schreef gaan, sneller af te handelen. Hij complimenteerde de korpsleden met veel goed werk dat wordt verricht, al is er ook kritiek. Baynath Panday is het eens met korpschef Humphrey Tjin Liep Shie dat kritiek iedereen op scherp houdt. Zich ook richtend tot minister Edward Belfort merkte de wnd pg op dat er meer geïnvesteerd moet worden om de financiële voordelen die criminelen hebben door het plegen van strafbare feiten, af te pakken. Internationaal is de trend dat deze mensen in hun portemonnee getroffen moeten worden. Nieuwe vormen van criminaliteit strafrechtelijk te kunnen vervolgen is mogelijk door de verbeterde wetgeving. Ook het opvoeren van forensische data zal helpen om sneller mensen die de mist in gaan, op te sporen.

Baynath Panday gaf met voorbeelden aan dat politieagenten heel goed hun werk doen. In Nickerie zijn 3500 verkeersovertreders gedagvaard. Voor 99,8% heeft de verbalisant de rechterlijke toets doorstaan. De politiefunctionarissen hebben correct opgetreden en de juiste boete opgelegd. In Paramaribo is bij het snelrecht hetzelfde beeld te zien. De wnd pg heeft samen met de advocaat-generaal en de twee hoofdofficieren diverse ideeën, die binnenkort verder besproken zullen worden met de korpsleiding om de criminaliteit beter het hoofd te kunnen bieden.
  1. baynath 5
  2. panday 5
  3. korpsleiding 3
  4. wnd 3
  5. generaal 2