Grassalco voert dit jaar steenslag en goudproductie op

Staatsmijnbouwbedrijf Grassalco heeft een succesvol jaar achter de rug en heeft voor dit jaar de doelen hoger gesteld. President-directeur Sergio Akiemboto, antwoordt op vragen van Starnieuws dat de productie van steenslag te Rosebel zal worden opgevoerd. Duurzame afzetmarkten voor de productie van steenslag buiten Suriname zullen worden gevestigd. Het opvoeren van de goudproductie en de efficiëntie te Maripaston staat hoog op de prioriteitenlijst.

Het bedrijf werkt dit jaar verder aan de capaciteitsversterking van het huidige team, terwijl er ook gekwalificeerd kader zal worden aangetrokken. De doelen van Grassalco zullen een herijking ondergaan en de strategische doelen op lange termijn zullen worden aangescherpt. De onderhandeling zal voortgezet worden voor extern partnerschap. Akiemboto deelt mee dat dit jaar de haalbaarheidsstudie voor de heropstart van granietproductie te Patamacca zal worden gefinaliseerd.

Terugblikkend op het afgelopen jaar, zegt Akiemboto dat Grassalco diverse ISO-certificaten heeft behaald om de concurrentiepositie van het bedrijf te kunnen verbeteren. Het gaat om ISO 9001:2008 (Kwaliteit), ISO 14001:2004 (Milieu) en OHSAS 18001:2007 (Arbeidsomstandigheden en Veiligheid) certificering. Met deze certificaten toont het bedrijf zijn ambitie, om op duurzame en milieuverantwoorde wijze kwalitatief goede producten te leveren.

Exploratie in eigen beheer
In de maand mei heeft Grassalco de eerste verscheping gehad van steenslag
naar de regio, met name Guyana. Deze bezending was bestemd voor het civiel
technisch bedrijf Naught & Sons Civil Engineering. In mei-juni heeft Grassalco voor het eerst sinds zijn bestaan onder eigen toezicht en beheer met het inhuren van een international consultant Diamond drilling programma uitgevoerd te Lelygebergte. Er werden zeven gaten met een totaal van 1135 meter geboord om een indicatie te krijgen van de voorkomens van mineralen, voornamelijk goud, in het gebied. De boringen verliepen zeer succesvol en de resultaten bieden perspectieven om verdere exploratie activiteiten voort te zetten, deelt de topman van Grassalco mee.

In juli is een bijeenkomst gehouden met alle betrokkenen binnen de mijnbouwsector om te komen tot een globaal raamwerk voor het leggen van de
relatie tussen mijnbouw activiteiten en relevante milieu en sociale factoren, die een bijdrage leveren aan schoon water, energieverbruik en voedselveiligheid. De workshop werd gefaciliteerd door het Canadese, International Institute for Sustainable Development.

Samenwerking
Afgelopen jaar werden ook gesprekken gevoerd en zijn samenwerkingsverbanden met binnenlandse en buitenlandse mijnbouwmaatschappijen aangegaan ter ontwikkeling van het portfolio aan mijnbouwrechten. Dit resulteerde onder andere in het tekenen van een memorandum of understanding met Suri Global Strategies (SGS). Dit pas opgerichte bedrijf bestaat uit Surinamers in diaspora (USA) en Amerikaanse ondernemers. Hun interesse gaat uit naar een samenwerking voor uitoefenen van exploratie werkzaamheden te Goliath gebergte. De gesprekken om te komen tot een definitieve overeenkomst zullen worden voortgezet in 2015. Verder resulteerden de gesprekken in het maken van afspraken met CO Williams (Barbados) voor samenwerking op het gebied van productie en export van steenslag naar de regio. Deze afspraken moeten in 2015 worden gefinaliseerd.

In oktober werd geparticipeerd aan de jaarlijkse Intergovernmental Forum
on Mining and Minerals in Genève Zwitserland. De focus van deze meeting was
voornamelijk gericht op het aanscherpen van het corporate social responsibility beleid van de organisatie. Hier zal bredere invulling aan worden gegeven. In de eerste helft van 2015 zal er een nationale stakeholders meeting worden
gehouden om verder invulling te geven aan het beleid.

Goudwinning
Op 14 november 2014 werd op feestelijke wijze de Grassalco Gravity
concentration plant in gebruik genomen. Aanschaf Gravity Concentration Plant
voor het opschonen van het Maripastongebied en het zelfstandig in eigen beheer
produceren van goud door Grassalco. Met deze milieuvriendelijke winning van
goud wenst het bedrijf model te staan voor ook andere mijnbouwbedrijven in
de klein en midden segment van de goudindustrie.

In december is het Grassalco personeel zijn nieuwe pand aan de Sir Winston Chirchullweg no 3, ingetrokken. Het nieuwe gebouw moet de weerspiegeling zijn
van de ambitie van het bedrijf en als een geschikte huisvesting dienen voor
het personeel. In het oude pand zal in de nabije toekomst het Research & Development Institute van Grassalco worden gehuisvest.

Sociale projecten
Grassalco heeft het afgelopen jaar diverse duurzame sociale projecten financieel en materiaal ondersteund. Deze projecten zijn voornamelijk uitgevoerd in de gebieden waar de organisatie haar operaties en activiteiten heeft. In Para is de politie ondersteund met de aanschaf van 8 computers om beter toegerust en efficiënter het werk uit te kunnen voeren. "In Brokopondo waar wij onze steenslag operatie hebben zijn er tal van sociale projecten uitgevoerd", deelt Akiemboto mee. 1500 schoolpakketten voor de schooljeugd zijn gefinancierd, er zijn empowerment trainingen gehouden voor ruim 300 vrouwen uit diverse dorpen van het district om hen financieel weerbaar te maken.

In Paramaribo is ondersteuning gegeven aan een project van de Rotaract, waarbij Grassalco honderd procent financiering heeft gegeven aan de bouw van een klaslokaal van de christelijke school, zodat de kleuters van A en B gescheiden kunnen zitten. Het personeel heeft besloten om geen kerstdiner te houden het afgelopen jaar. Er is SRD 25000 gedoneerd aan Su Aid voor het kerstpottenproject van het Leger Des Heils.
  1. grassalco 12
  2. jaar 8
  3. bedrijf 7
  4. steenslag 5
  5. akiemboto 4