1. vorige
  2. volgende

De regering van Suriname streeft een integraal en holistisch beleid na, (...)

De regering van Suriname streeft een integraal en holistisch beleid na, betreffende de bestrijding van drugscriminaliteit en drugsmisbruik. Dit blijkt uit het NationaalDrugs Master Plan(NDMP).De regering is zich ervan bewust dat vanwege de ligging ons land gevoelig is voor drugshandel.

Een kilo cocaïne kost in Suriname 2500 euro en brengt in Nederland 35.000 euro op. Die winstmarge verklaart de bereidheid van handelaren en smokkelaars om grote risico’s te nemen en voor lief te nemen dat geregeld kleine partijen worden onderschept.

De drugsproblematiek blijft daarom erg complex, zowel aan de bestrijdingszijde, als aan de preventiezijde. Ondanks het feit dat de drugsproblematiek mondiaal is, is het toch zo dat de problematiek in landen of regio’s een eigen karakter bevatten, wanneer we deze specifieker bekijken.

Dit geldt ook voor Suriname waar duidelijk blijkt dat ondanks de invloeden van de internationalisering van de drugscriminaliteit de Surinaamse situatie wezenlijk verschilt met die in andere Caribische en Latijns – Amerikaanse landen of in Europa, als het gaat om de mate van gewelddadigheid, de productie van illegale drugs, alsmede de vormen van drugsmisbruik.

Het nationaal drugsbeleid van Suriname voor 2011 – 2015 is vastgelegd in dit huidige NDMP en heeft als algemeen doel het streven naar een samenleving die in toenemende mate vrij is van drugsgebruik, drugsverslaving, drugshandel en drugscriminaliteit. De activiteiten in dit kader zijn daarom gericht op het tegengaan van het aanbod, de doorvoer, de handel en het gebruik van drugs.

Dit beleid is niet statisch, maar dynamisch en is er sprake van een integrale en holistische benadering, omdat is gebleken dat de problematiek meerdere elementen omvat binnen componenten van drugscriminaliteit en drugsmisbruik, die vaak afhankelijk zijn van elkaar en elkaar dus beïnvloeden, positief of negatief.

Het is een feit dat geen enkel land in staat is geïsoleerd en op lokaal niveau het eigen drugsprobleem op te lossen en in dat kader gestelde doelen te realiseren. Vandaar dat de verschillende landen en regio’s coalities vormen en, geleid door hun vastgestelde nationaal beleid en doelen, aansluiting zoeken bij de door hun zelf gecreëerde instituten.

Eén zo’n instituut is de CICAD binnen de OAS. Ook de CICAD heeft regionaal beleid en strategieën ontwikkeld ten aanzien van drugsbestrijding. Suriname heeft in het kader van haar eigen nationaal anti – drugsbeleid aansluiting gezocht bij het beleid van de CICAD, namelijkde Hemisferische Drugsstrategie van de CICAD die werd aangenomen op de 47th Regular Session in mei 2010.

  1. suriname 5
  2. beleid 5
  3. drugscriminaliteit 4
  4. cicad 4
  5. drugsmisbruik 3