1. vorige
  2. volgende

Jan Gajentaan (...)

Jan Gajentaan

Door Jan Gajentaan

De vaste lezers van GFC Nieuws weten dat ik mij tegenwoordig als analist meer richt op de Nederlandse en Europese politiek en ook dat ik sceptisch sta tegenover de euro/EU constructie, die ik steeds meer zie als uitholling van de Nederlandse natiestaat en daardoor ook van onze democratie en rechtsstaat. We worden in Nederland over ons hoofd geregeerd vanuit Brussel.

Eerder heb ik in mijn artikelen voor GFC Nieuws erop gewezen dat ik tegen regionale integratie ben (zowel voor Suriname als Nederland lijkt mij dat de verkeerde weg), maar wel voorstander van economische samenwerking tussen natiestaten. Zo is het in Europa ooit begonnen (de tijd van de EEG) en toen werkte het prima. We werden er rijker van in Nederland, terwijl we van de EU alleen maar armer lijken te worden.

Dalende koopkracht in de eurozone
De koopkracht in Nederland kachelt al 15 jaar achteruit, vooral sinds we de euro hebben. In De Ware Tijd stond onlangs een artikel dat Surinaamse Nederlanders in een jaar tijd 1,3 miljard euro aan vermogen zijn kwijt geraakt (van 4,4 miljard euro eind 2012 naar 3,1 miljard euro eind 2013). Kunt u nagaan hoe hard het achteruit gaat! Volgens de in Suriname én in Nederland bekende fiscalist Robby Makka, voorzitter van de Kenniskring Nederland-Suriname,heeft dit o.a. te maken met de economische problemen van de EU en met de hoge werkloosheid.

Ik heb mijn bezwaren tegen de constante ondergraving van de natiestaat door supranationale instanties onlangs uitgewerkt in een opinieartikel voor de PanAm Post. Zie deze link.

Politieke alternatieven
Wie zich in Nederland wil verzetten tegen de verregaande EU-dominantie heeft eigenlijk maar twee alternatieven: de PVV of de nieuwe partij VNL (Voor Nederland). VNL is de Nederlandse zusterpartij van de Britse UKIP (United Kingdom Independence Party) van Nigel Farage. Deze partij wil dat Engeland uit de EU stapt om weer eigen beleid te kunnen voeren, o.a. op het vlak van immigratie.

De combinatie VNL/UKIP spreekt mij erg aan. Ook veel Engelse immigranten steunen Farage, omdat zij het belachelijk vinden dat het Verenigd Koninkrijk immigranten uit Oost-Europa of asielzoekers verplicht moet opnemen (EU/ VN regels) terwijl ze moeilijk aan een toeristenvisum kunnen komen voor bijv. een opa of oma uit India, een land dat eeuwenlang onderdeel was van het Britse imperium.

Samenwerking tussen landen met een gemeenschappelijk verleden
Hetzelfde geldt voor Nederland. Zo waren er vorig jaar soms wel 1000 asielzoekers per week (gelukszoekers in de meeste gevallen) uit Eritrea, die allemaal in Nederland opgevangen moesten worden (conform EU/VN regels), terwijl ook wij moeilijk aan een tijdelijk visum voor bijv. een familielid uit Suriname kunnen komen. De absurde wereld van supranationale instanties.

Zoals bekend hebben de Britten nog altijd een Commonwealth (Gemenebest) en hoewel daar nu wat spanningen zijn omdat sommige landen niet alle mensenrechten respecteren, staat Nigel Farage daar in beginsel heel positief tegenover. Hij heeft zelfs een visie, dat de landen van het Gemenebest samen een vrijhandelszone kunnen oprichten, zodat deze landen ook makkelijker naar Europa kunnen exporteren en daarmee hun ontwikkeling kunnen versnellen. In dit fragment op Youtube ziet u hoe Nigel Farage van UKIP deze visie uiteen zet tijdens een vraaggesprek op de Britse TV,

Dit bracht mij op de gedachte dat hetjammer is dat er nauwelijks een visie is in de Nederlandse politiek op de samenwerking met landen waarmee we eeuwenlang een eenheid hebben gevormd, met alle negatieve aspecten die daar misschien bij horen, maar toch ook positieve.

Wat Farage in het fragment opmerkt over Gemenebest landen, namelijk dat ze een gemeenschappelijke erfenis hebben op het vlak van geschiedenis, taal, rechtssysteem en onderwijs, dat geldt natuurlijk ook voor Suriname en Nederland. Ook hier zijn allerlei mogelijkheden tot economische samenwerking, waar we best eens wat uitgebreider bij stil zouden kunnen staan.

  1. nederland 11
  2. landen 6
  3. farage 5
  4. nederlandse 4
  5. suriname 4