NDP-vrouwen Nickerie voelen zich misbruikt

Een groep NDP-vrouwen in Nickerie voelt zich misbruikt en beetgenomen door de partij waar zij deel van uitmaakt. Uit vrees voor rancune wensen de vrouwen hun naam niet prijs te geven. Deze vrouwen waren namelijk te werk gesteld bij een uitzendbureau, dat ook deel uitmaakt van de NDP. Aan hun werd gezegd dat als ze hun werk willen behouden ze de partij moeten ondersteunen en hun werd ook beloofd dat ze een salarisverhoging zouden krijgen.

Deze vrouwen op hun beurt hebben enkele wijkvergaderingen van de NDP in het district bijgewoond. Deze werden gehouden in verband met de installatie van kernen, die recent hebben plaatsgevonden. De vrouwen hebben ook geholpen met het uitdelen van vlaggen en met het verrichten van allerhande karweitjes voor de partij. Blijkt dat ze als beloning werkloosheid op hun bord voorgeschoteld krijgen. Het uitzendbureau waar ze te werk gesteld waren, blijkt overgenomen te zijn door een andere NDP’er. En deze werkt verder met zijn eigen werknemers. Hiermee is de vrouwen hun banen, die zij hard nodig hebben om de eindjes bij elkaar te knopen, ontnomen.

Dagblad Suriname sprak met het hoofdbestuurslid van de NDP tevens assembleelid Rachied Doekhie, die de leiding heeft over Nickerie. Deze geluiden zijn hem ook ter ore gekomen. Hij weet echter niet wie daarvoor verantwoordelijk is. ‘De NDP kan onmogelijk mensen met een werk helpen, de NDP is geen ministerie’, uitte hij fel. ‘Indien personen een baan willen, moeten zij solliciteren naar de desbetreffende instanties. Daarnaast moet er ontheffing worden verleend indien men in overheidsdienst wil komen’, zegt de politicus met klem.

Dat de NDP mensen banen zou hebben beloofd, betitelt Doekhie als de grootste leugen en flauwekul. Hij weet wel dat er thans enkele uitzendbureaus opereren in Nickerie. ‘Maar als die personen met hun eigen werknemers willen werken, daar kunnen we helemaal niets aan doen.’

Asha Gajadien-Bhagwat

  1. ndp 7
  2. vrouwen 6
  3. werk 4
  4. nickerie 3
  5. partij 3