SPA-topper Menso weer naar NDP

De toenmalige ondervoorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) in Nickerie, Marlon Menso, keert weer terug naar de Nationale Democratische Partij (NDP). Volgens Menso zag hij het niet meer zitten bij de kleine politieke organisatie. Volgens hem wordt de SPA door een heel kleine groep ondersteund in Nickerie. “Ik ben een Surinamer en wil mijn tijd niet verkwisten aan een kleine politieke organisatie. Ik geef liever de ondersteuning aan een grote partij om te gaan uitgroeien tot progressieve stromingen. De SPA is een kleine partij met zeker een bepaalde kwaliteit. Van huis uit ben ik NDP’er, maar toen benaderde de toenmalige voorzitter van de SPA mij. Zodoende wilde ik mijn krachten geven aan de vakbeweging en ben toen overgestapt naar de SPA”, zei Menso. Hij geeft aan dat hij heel veel kennis heeft opgedaan binnen de SPA. Menso speelde al met het idee om de SPA in de moeilijke tijden van interne spanningende rug toe te keren.
Volgens Menso is SPA met het heengaan van de voormalige voorzitter Fred Derby langzaamaan gaan afbrokkelen. De SPA heeft na de verkiezingen in 1987 nooit meer een kandidaat voorgedragen voor de verkiezingen. Menso geeft aan dat het altijd de kandidaten van NPS of VHP waren die werden voorgedragen, omdat SPA nooit is gegroeid. De overstap naar de NDP is geen aderlating voor de SPA weet de politicus. Hij zal nu hard werken binnen de NDP om de belangen van het Nickeriaanse volk behartigd te krijgen. De komende periode zal hij de NDP ondersteunen met het campagne voeren. Daarnaast zal hij zich meer inzetten in zijn dagelijkse functie als hoofd van de technische dienst van het Minov in Nickerie. Menso geeft aan dat vanwege de vele zaken die de NDP de laatste periode gerealiseerd heeft in het district, hij meer burgers zal mobiliseren om zich aan te sluiten bij de paarse partij. “Ik ben intussen geïnstalleerd als voorzitter van de kern van de NDP in Nieuw Nickerie en zal vanaf nu werken aan een stukje ontwikkeling voor land en volk”, aldus Menso.
  1. spa 11
  2. menso 8
  3. ndp 6
  4. partij 5
  5. nickerie 4