Oké dan! De samenleving heeft de afgelopen dagen via diverse media van Salam Somohardjo kunnen

Oké dan! De samenleving heeft de afgelopen dagen via diverse media van Salam Somohardjo kunnen vernemen dat de verwijdering van de Partjajah Luhur (PL) uit de regeercoalitie alles van doen heeft met een mislukte coupe van de NDP binnen PL! Met deze tweede lezing over het motief van de uitzetting, doet de PL-voorzitter publiekelijk afstand van zijn eerste lezing, namelijk dat de NDP het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) onder haar beheer wil hebben om de aanstaande verkiezingen te kunnen manipuleren. 

De PL-voorzitter zal wel hebben aangevoeld dat dit argument politiekhistorisch  invalide is en dus geen stand kan houden, en dat bovendien met dit argument een loopje wordt genomen met de intelligentie van de samenleving! Het is namelijk alom bekend dat de PL onvoorwaardelijke ondersteuning heeft gegeven bij het kiezen van de president. Voor PL was destijds een gang naar de Verenigde Volks Vergadering een kostbare zaak, en het geld kon volgens haar nuttiger besteed worden. Heel terecht overigens!

De PL laat het vervolgens aan de gekozen president Bouterse over om te beslissen over deelname van PL in de regering. Bouterse besluit om de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Onderwijs en Volksontwikkeling en Biza toe te vertrouwen aan PL en brengt daarmee PL in het machtscentrum! Voor charismatische leiders en politieke strategen als Bouterse beginnen de mobilisatieactiviteiten naar de volgende verkiezingen al de dag na de uitslag van de verkiezingen, op 26 mei 2010.

Indien het waar is wat Somohardjo in zijn eerste lezing beweert, zou Bouterse nooit Biza uit handen geven maar voor de Nationale Democratische Partij (NDP) behouden! Hieruit blijkt dat de bewering van Somohardjo naïef, doorzichtig en klinkklare onzin is! Volgens de  ideologie van de NDP is verkiezingswinst gekoppeld aan  vorderingen en successen die in de lopende regeerperiode aantoonbaar neergelegd zijn op sociaal, maatschappelijk, cultureel  en economisch vlak. Niets anders telt! En het is in politiekhistorisch perspectief uniek wat president Bouterse met zijn regeerteam de afgelopen 4,5 jaar heeft gepresteerd!

Overigens is het rotsvaste standpunt van de NDP dat Suriname internationaal hoog in aanzien is, ook voor wat de organisatie van de verkiezingen betreft en dat wordt gekoesterd en verder uitgebouwd! Dat heeft de president onlangs publiekelijk herhaald. Ook de tweede lezing van Somohardjo zal geen stand houden, omdat de argumentatie volkomen ontbreekt! Wat wordt de derde lezing dan? Evaluerend kan geconcludeerd worden dat Somohardjo bij het uitvoeren van zijn beruchte chantagestrategie een fatale miscalculatie heeft gemaakt, waardoor hij zijn partij  buiten het machtscentrum heeft gemanoeuvreerd. En daarmee heeft hij aan zijn partij onherstelbare schade berokkend, immers de PL is terug bij af; de PL is vijftien jaar teruggezet in de tijd!

Vrijwel alle topposities op de verschillende ministeries, overheidsinstituten en parastatale bedrijven zijn  als boter in de zon verdwenen door ondoordacht optreden, voornamelijk in De Nationale Assemblee (DNA) van partijvoorzitter Salam Somohardjo. En de ontheven partijtoppers hebben nu verminderde maandinkomsten, terwijl de  PL-voorzitter en de overige PL-assembleeleden, die het chantagescenario hebben helpen opvoeren,  een ongewijzigd maandinkomen hebben van bijkans SRD 15000,-. Politiek-strategisch is de meest gunstige uitgangspositie om de verkiezingen in te gaan,  vanuit een positie als regeringspartij, maar Somohardjo heeft in plaats daarvan voor de oppositiebanken gekozen en sleept zijn hele achterban daarin mee!

Somohardjo moet eigenlijk na dit partijpolitiek debacle de eer aan zichzelf houden en terugtreden als voorzitter! Afsluitend nog het volgende: het is uitgerekend de PL die door haar onmaatschappelijk gedrag in de vorige regeerperiode de Nationale Partij Suriname (NPS) tot een todoprasoro-partij heeft gemaakt, zoals Somohardjo de NPS noemde tijdens een openbare DNA-vergadering. Het is daarom ironisch om te zien hoe de NPS-voorzitter de PL-voorzitter in een hartstochtelijk omhelzing verwelkomt. Waar is de gepredikte ethiek en moraal van de NPS? Of veegt ze eens even deze deugden onder de mat om redenen van machtsgeilheid? Time will tell! 

Theo vishnudatt
  1. somohardjo 9
  2. voorzitter 6
  3. ndp 5
  4. lezing 5
  5. verkiezingen 5