Arbeiders Greenheart Group in actie

De arbeiders aangesloten bij de Greenheart Group Werknemers Organisatie hebben vanmorgen het werk te Apoera uit onvrede neergelegd. De directie hanteert “onwettige werktijden”, laat zondag werken zonder het wettelijk vastgesteld tarief van 200% van het dagloon uit te betalen en hanteert een shiftregeling zonder dat daarvoor toestemming van de Dienst Arbeidsinspectie is verkregen.

Het zit de arbeiders hoog dat de de directie weigert de overeenkomst over een op de Arbeidswet gebaseerde werktijdenregeling te erkennen. De overeenkomst is gemaakt door tussenkomst van de Dienst Arbeidsinspectie. De directie van de Greenheart Group laat de arbeiders 24 dagen achtereen werken zonder rustdagen. Zij weigert ook de op 1 januari 2013 overeengekomencollectieve arbeidsovereenkomst (cao) te tekenen. Greenheart Group heeft 322 hectare aan houtconcessies voor de exploitatie van hardhout in Suriname.

Bondsvoorzitter Robby Berenstein zegt dat de actie doorgaat totdat de cao is getekend. De werknemers zullen ook geen uitvoering meer geen aan alle onwettige werktijden die op de verschillende bedrijfslocaties worden gehanteerd. De bond eist dat de werktijdenregeling zoals overeengekomen met de Dienst Arbeidsinspectie terstond wordt ingevoerd. “De werknemers kunnen niet worden verplicht om zich te houden aan werktijden die niet zijn gebaseerd op de Arbeidswet,” zegt Berenstein. Hij wijst de directie erop dat er op de acties van de arbeider geen enkele sanctie zoals het ‘no work no pay’-principe kan worden toegepast. De directie van de Greenheart Group is schriftelijk geïnformeerd over de standpunten van de bond.

  1. directie 5
  2. greenheart 4
  3. group 4
  4. arbeiders 3
  5. werknemers 3