Sociale partners blij met Decent Work Country Programma

Op het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) is het Decent Work Country Programma voor Suriname (DWCPS) 2014-2016 ondertekend. "Het programma is een initiatief van de Internationale Arbeidsorganisatie (de ILO) om de arbeidsomstandigheden van alle arbeiders in de wereld te verbeteren", zegt Michael Miskin van ATM. Het document is getekend door minister Miskin, Ferdinand Welzijn voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Giovanni di Cola, directeur van het ILO-regionaal kantoor en vertegenwoordigers van Ravaksur.

De Decent Work Agenda houdt in dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd waarbij een acceptabel loon, rechten van werknemers, veilige arbeidsomstandigheden, sociale zekerheden, ontwikkelingskansen en gelijke behandeling van mannen vrouwen gewaarborgd zijn. "Dit zijn doelen waarvoor de ILO zich inzet om gerealiseerd te zien in haar lidlanden", stelt Miskin.

In het DWCP voor Suriname worden verschillende prioriteiten en doelen verdeeld in drie hoofdgroepen: 1. Sociaal, economische en milieu gerelateerde programma’s, 2 Wetgeving, beleid, budget en strategieën, 3 Dataverzameling en het opzetten van een informatiesysteem. Op de lijst staat ook het aannemen van de verschillende 'core' conventies van de ILO die nog door Suriname geratificeerd moeten worden.

"Bij het onderdeel dataverzameling zal er verder gewerkt worden om het Arbeidsmarkt informatie systeem in werking te stellen, zodat de arbeidsmarkt data up-to-date blijft. Ook zullen er loononderzoeken gedaan worden om de lonen te kunnen bijstellen waar nodig. Dit zeker in het kader van de in augustus 2014 aan genomen Wet Minimum Uurloon die per 1 januari 2015 is ingegaan", legt Miskin uit.

Robby Berenstein voorzitter van de vakcentrale C-47, is blij dat het document geconcretiseerd is. "Als vakbeweging zijn wij sinds 2009 bezig geweest met een concept. We weten dat het ministerie al een poos aan de weg timmert". Hij geeft aan dat het op papier zetten een voortraject is. "Het plan uitvoeren en toezicht daarop houden" is voor Berenstein belangrijker.

Raoul Lith
  1. ilo 4
  2. miskin 4
  3. suriname 3
  4. ministerie 2
  5. milieu 2