Vishnudatt: Lezingen PL over uitzetten uit regering 'onjuist'

De samenleving heeft de afgelopen dagen via diverse media van Paul Somohardjo kunnen vernemen dat de verwijdering van de Partjajah Luhur (PL) uit de regeercoalitie alles van doen heeft met een mislukte coup van de NDP binnen PL! Met deze tweede lezing over het motief van de uitzetting doet de PL-voorzitter publiekelijk afstand van zijn eerste lezing, namelijk dat de NDP het ministerie van Biza onder haar beheer wil hebben om de aanstaande verkiezingen te kunnen manipuleren, zegt assembleelid Theo Vishnudatt (Mega Combinatie/NDP).

De PL-voorzitter zal volgens Vishnudatt wel hebben aangevoeld dat dit argument politiek-historisch invalide is en dus geen stand kan houden en dat bovendien met dit argument een loopje wordt genomen met de intelligentie van de samenleving! Het is namelijk alom bekend dat de PL onvoorwaardelijke ondersteuning heeft gegeven aan de electorale DNA-meerderheid bij het kiezen van de president. Voor de PL was destijds een gang naar de Verenigde Volks Vergadering ter kiezing van de president een kostbare zaak en het geld kon volgens haar nuttiger besteed worden. Heel terecht overigens!, stelt Vishnudatt. De PL laat het vervolgens aan de gekozen president Desi Bouterse over om te beslissen over deelname van PL in de regering. Bouterse besluit om Landbouw, Veeteelt en Visserij, ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en Binnenlandse Zaken (Biza) toe te vertrouwen aan PL en brengt daarmee de partij in het machtscentrum!

"Voor charismatische leiders en politieke strategen als Bouterse beginnen de mobilisatie-activiteiten naar de volgende verkiezingen toe, reeds de dag na de uitslag van de verkiezingen i.c. op 26 mei 2010. Indien het waar is wat Somohardjo in zijn eerste lezing beweert, zou Bouterse nooit Biza uit handen geven, maar zou hem voor de NDP behouden! Hieruit blijkt dat de bewering van Somohardjo naief-doorzichtig en klinkklare onzin is!", meent Vishnudat. Hij zegt dat volgens de NDP-partij ideologie verkiezingswinst gekoppeld is aan vorderingen en successen die in de lopende regeerperiode aantoonbaar neergelegd zijn op sociaal-, maatschappelijk-, cultureel- en economisch vlak. Niets anders telt! En het is in politiek-historisch perspectief uniek, wat deze president Bouterse met zijn regeerteam de afgelopen 4,5 jaar gepresteerd heeft in al de genoemde sectoren!

'What's next?'
Het assembleelid benadrukt dat het rotsvaste standpunt van de NDP is, dat Suriname ook voor wat betreft de organisatie van de verkiezingen hoog in aanzien is internationaal en dat gaat gekoesterd en verder uitgebouwd worden! Dat heeft de president onlangs publiekelijk herhaald, stelt Vishnudatt. Hij vindt dat ook de tweede lezing geen stand zal houden omdat de argumentatie volkomen ontbreekt! "Wat wordt de derde lezing dan? Somo, what’s next?" Evaluerend concludeert Vishnudatt dat Somohardjo bij het uitvoeren van zijn beruchte chantage-strategie een fatale miscalculatie heeft gemaakt, waardoor hij zijn partij buiten het machtscentrum heeft gemanoeuvreerd. En daarmee heeft hij aan zijn partij onherstelbare schade berokkend, immers de PL is terug bij af; de PL is 15 jaren teruggezet in de tijd! Vrijwel alle topposities op de verschillende ministeries, overheidsinstituten en parastatale bedrijven zijn als boter in de zon verdwenen door ondoordacht optreden voornamelijk in DNA van partijvoorzitter Somohardjo.

De ontheven partijtoppers hebben nu verminderde maandinkomsten, terwijl de PL- voorzitter en de overige PL-assembleeleden, die het chantage- scenario hebben helpen opvoeren, een ongewijzigd maandinkomen hebben van bijkans SRD 15000. Politiek-strategisch is de meest gunstige uitgangspositie om de verkiezingen in te gaan, vanuit een positie als regeringspartij, maar Somohardjo heeft in plaats daarvan voor de oppositiebanken gekozen en sleept zijn hele achterban daarin mee! "Somohardjo moet eigenlijk na dit partij-politiek debacle de eer aan zichzelf houden en terugtreden als voorzitter!", meent Vishnudatt. Hij merkt op dat het uitgerekend de PL is die door haar onmaatschappelijk gedrag in de vorige regeerperiode de NPS tot een 'todoprasoro partij' , zoals Somohardjo deze partij noemde tijdens een openbare assembleevergadering, gemaakt heeft. "Het is daarom ironisch om te zien hoe de NPS-voorzitter de PL-voorzitter in een hartstochtelijk omhelzing verwelkomt. Waar is de gepredikte ethiek en moraal van de NPS? Of veegt ze eens even deze deugden onder de mat om redenen van machtsgeilheid? Time will tell!"
  1. somohardjo 8
  2. partij 7
  3. voorzitter 6
  4. vishnudatt 6
  5. ndp 5