Gajadien wil strafrechtelijk onderzoek 'brandstof schandaal'

Assembleelid Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) wil een strafrechtelijk onderzoek naar wat hij noemt een 'mega brandstofbelasting schandaal'. De Staat derft enorme inkomsten omdat volgens de parlementariër de regering vrijstelling op de verbruiksbelasting verleend aan bevriende bedrijven. Diverse malen is om een lijst van bedrijven die vrijstelling heeft gekregen gevraagd aan minister Andy Rusland van Financiën, maar deze is nog steeds niet verstrekt.

Gajadien legde tijdens de begrotingsbehandeling maandag uit dat een bedrijf voor 14 maanden vrijstelling krijgt op de verbruiksbelasting. Als de periode verstreken is, krijgt de ondernemer weer vrijstelling voor een ander bedrijf. Naast deze bevoordeling zou het bedrijf ook nog achteraf zijn verrekeningsdeclaraties hebben ingediend. "Deze houding van de regering roept niet alleen vraagtekens op maar geeftduidelijke indicaties, dat er gerommeld is geworden. Want de productie als gesteld in de vrijstellingsbeschikkingen is niet even snel toegenomen als het aantal gebruikte liters brandstoffen", voerde het assembleelid aan.

De bedrijven waar het om gaat beweren binnen een maand 1.2 miljoen liters brandstof te hebben gebruikt, wat volgens Gajadien niet kan. "We zijn in een kleine samenleving en er wordt gesproken, dus we weten welk deel naar de partijkas gaat en naar welke functionaris en welk deel naar de verantwoordelijke van de oliemaatschappij. Want als de minister serieus is en een diepgaand en een justitieel onderzoek laat instellen, dan zal een gevangenisstraf moeten volgen of een geldboete van ten hoogste 20 maal van het te min betaalde", betoogde Gajadien.

Schrijven aan bedrijven
Het assembleelid stelde dat sinds deze zaak aan de kaak wordt gesteld, de minister de bedrijven aanschrijft en meedeelt dat ze niet in aanmerking meer komen voor vrijstelling. Een passage van de brief luidt: 'Uitgangspunt van dit besluit was om de exportgerichte bedrijven met een aanzienlijk grote exportvolume van meer dan 80% te stimuleren. Deze faciliteit heeft inmiddels voldoende bijgedragen aan het stimuleren van de export van deze bedrijven, m.n. in de opstartfase. Thans is de regering van oordeel dat het niet langer opportuun is deze faciliteit te verlenen. De regering heeft daarom besloten dit beleid niet langer voort te zetten. Gelet op het bovenstaande wordt de faciliteit, welke verleend wordt aan mijnbouwondernemingen en andere industrieën in de productiesector, opgeschort'.

"Wie dekt wie, wie houdt wie voor de gek en wie zou wie de laan uit moeten sturen? Ik vraag dat wij in de boeken van deze bedrijven moeten kunnen zien, een accountant onderzoek met een strafrechtelijk onderzoek door de procureur generaal", stelde Gajadien. Bij dit schandaal zou ook een oliemaatschappij zijn betrokken.
  1. bedrijven 8
  2. gajadien 5
  3. vrijstelling 5
  4. onderzoek 4
  5. regering 4