Cluster lab LVV moet op 15 januari 2015 een feit zijn

Het clusterlab van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) moet op 15 januari 2015 een feit zijn. De eerste steenlegging van dit laboratorium vond vrijdag plaats. LVV-minister Hendrik Setrowidjojo sprak van een historisch moment, dat een zeer belangrijke weg markeert ter realisering van hetgeen de meeste medewerkers als een droom beschouwen.

Het als landbouwproefstation bekend staande instituut bestaat reeds 110 jaar en is meegegaan met de eisen van de tijd. Het instituut veranderde in 2000 in het Directoraat Landbouwkundig onderzoek, Afzet en Verwerking. Reeds bij de oprichting was gesteld dat onderzoek op wetenschappelijke basis moet geschieden. Nu wordt niet alleen onderzoek gedaan om te kunnen inspelen op ziekten en plagen, maar ook op gevaarlijke situaties die door menselijk handelen kunnen ontstaan. Om hierop te kunnen inspelen is onderzoek noodzakelijk. Om de sector naar grote hoogten te brengen, moet het onderzoekskader de nodige tools krijgen, waarvan het cluster lab één is.

Volgens LVV-directeur Gerard Breinburg vereist onderzoek nieuwe inzichten en een nieuwe richting. Daarbij is investering in de menselijke hulpbron een vereiste. Menselijk kapitaal alleen is niet genoeg; de faciliteiten zijn ook belangrijk. Een daarvan is behoorlijke huisvesting, alsook de nodige instrumenten en tools. De LVV-directeur maakte er gewag van dat onderzoek na de onafhankelijkheid een dalende trend heeft vertoond. “Onderzoek is dynamisch en we zijn bezig met het opzetten van een nieuw programma dat innovatief is. De technieken en technologieën daarvoor moeten we in huis krijgen. Dat gebeurt in dit huis, want het nieuwe lab zal uw huis zijn,” zegt Breinburg.

  1. onderzoek 7
  2. lvv 4
  3. nieuwe 3
  4. huis 3
  5. instituut 2