Afpersers mogen hard politieoptreden verwachten

Criminelen barricaderen geregeld openbare wegen in Brokopondo en eisen ruw goud of geld van de – voornamelijk buitenlandse - goudzoekers wanneer zij van of naar de goudvelden komen of gaan. Wanneer de goudzoekers geen geld of goud willen afstaan, worden zij ernstig bedreigd.

De politie van Brokopondo heeft onlangs een verdachte zichtbaar gemaakt, aangehouden en in verzekering gesteld voor afpersing. De politie zal hard blijven optreden tegen personen die zich schuldig maken aan deze genoemde criminele handelingen, zegt de voorlichting van politie.

Het barricaderen van openbare wegen door onbevoegden is verboden. Volgens artikel 496 van het wetboek van strafrecht, getiteld: versperring,belemmering van verkeer, kan men gestraft worden met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste SRD 300 als een openbare land- of waterweg versperd of het verkeer daarop belemmerd wordt zonder verlof van het bevoegd gezag.

  1. openbare 3
  2. politie 3
  3. barricaderen 2
  4. wegen 2
  5. brokopondo 2