1. vorige
  2. volgende

Corruptie en wantoestanden binnen NDP

Dagblad Suriname heeft gemeend om de corruptie en de wantoestanden waarvan er sprake is binnen de NDP aan de kaak te stellen. In deze betreft het uitspraken die door rasechte NDP’ers zijn gedaan in de afgelopen periode. Het gaat om NDP’ers die de paarse partij decennialang hebben gediend. Ook de corruptiegerelateerde zaken worden aan de orde gesteld. Opmerkelijk is dat hoewel president Desi Bouterse bij zijn inauguratie in augustus 2010 plechtig aan het volk beloofde een kruistocht tegen corruptie aan te zullen gaan, nu blijkt dat het slechts bij holle frasen is gebleven. Juist de corruptie dreigt de NDP de das om te doen.

Badrisein Sital: ‘Alleen misère en ellende binnen de partij’
‘Alleen misère en ellende binnen de partij’, zo typeerde Sital de chaotische situatie binnen de paarse partij. Deze uitspraak deed hij in november van het afgelopen jaar. De democratie die hoog van de daken wordt gepropageerd, is helemaal zoek. Al de 17 afdelingen die de NDP landelijk telt, zijn letterlijk een zooitje, benadrukt de politicus. Ook zou er sprake zijn van malversaties en corruptiehandelingen. Sital waarschuwde ervoor dat indien de NDP onder deze omstandigheden de verkiezingen ingaat, zij er zeer bedrogen uit zal komen. Volgens Sital is het hoofdbestuur simpelweg ‘gecoupt’. Hij betreurde het ten zeerste dat de democratie binnen de partij in een zeer diep dal is terechtgekomen.

Een handjevol mensen heeft het voor het zeggen
Op 8 januari 2014 is een zogenaamd managementteam geïnstalleerd, bestaande uit president Desi Bouterse en enkele van zijn kornuiten. De teamleden zouden het voor het zeggen hebben. Het hoofdbestuur is helemaal terzijde geschoven. De situatie is zodanig van aard dat deze personen de indruk wekken alsof de NDP eigendom is van hun, benadrukt Sital. ‘Slechts personen die in staat zijn om goed stroop te smeren op de lippen van de personen die de lakens uitdelen, slechts deze personen kunnen zichzelf staande houden binnen de partij. Personen die kritisch zijn en zeggen wat niet in goede aarde valt binnen de dictatoriale leiding, worden gebrandmerkt en geïsoleerd’, aldus Sital

‘NDP is enige partij met overal rommel’
Badrisein Sital wil dat de procureur-generaal (pg) een onderzoek laat verrichten naar corruptie bij de NV Suriname Zwaar Materieel (Surzwam). Sital zou over bewijzen beschikken dat er grof gesjoemeld wordt binnen het staatsbedrijf. De president-commissaris tevens de directeur van Surzwam, een zekere K., was vanwege vermeende corruptie op een zijspoor geplaatst door de gewezen minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Hendrik Setrowidjojo. Wat schetst Sitals verbazing dat deze zelfde K. weer in ere is hersteld door de huidige minister van LVV, Suresh Algoe. Sital heeft zelfs een schrijven gericht naar de pg om de corruptie bij Surzwam te doen onderzoeken, vooral tegen de achtergrond dat de LVV-minister als beschermheer een beschermende hand uitsteekt naar de directeur die tevens de president-commissaris is. Sital schroomde er niet voor aan te halen dat de NDP ‘de enige partij is met overal rommel’. Indien de situatie ongewijzigd blijft, in aanloop naar de verkiezingen, vreest Sital voor het ergste.

Corruptie binnen NDP werd Charles Pahlad teveel
Corruptie binnen de NDP zou er de oorzaak van zijn dat de ondervoorzitter van de NDP, tevens NDP-assembleelid Charles Pahlad, over is gestapt naar de VHP. Volgens Pahlad, die het VHP-publiek toesprak meer dan een week geleden tijdens een ressortvergadering te Houttuin, is de voorzitter van de NDP, Desi Bouterse, op de hoogte dat hij vanwege corruptie binnen de NDP de paarse partij de rug toekeert. Diverse malen heeft hij aan Bouterse voorgehouden om de corruptie een halt te roepen, maar die gaf geen gehoor hieraan.

Ook voor Imro Manglie is de maat vol
Ook voor de industrieel en rijstmagnaat Imro Manglie is de maat vol. ‘NDP heeft grote onverzadigbare dieven’, gaf hij onlangs mee aan Dagblad Suriname. ‘Na 30 jaar verdien ik een betere behandeling.’ Uit eigen ervaring vertelt Manglie dat de top van de partij nagenoeg vol zit van ‘materialisten die het niet menen met land en volk’. ‘Ze zijn vandaag de dag miljonairs geworden, ze hebben zich verrijkt over de ruggen van anderen heen.’ Manglie beweert dat hij nimmer heeft geprofiteerd van de partij. Integendeel heeft hij gedurende decennia zijn eigen industrie op het spel gezet. Manglie gaat ervan uit dat Bouterse ook oren en ogen en gevoel heeft om te kunnen aanvoelen dat zaken niet goed gaan. Integendeel worden personen die de NDP jarenlang hebben bestreden, beter gewaardeerd dan personen die de NDP tientallen jaren trouw en loyaal zijn gebleven.

Wijdenbosch treedt als beschermheer op bij corruptie
De raadsadviseur van president Jules Wijdenbosch, die is aangesteld tot de coördinator van de NDP in Saramacca, treedt als beschermheer op van de toenmalige dc van Saramacca, Arunkoemar Ramdhani, die met bestelbonnen heeft gesjoemeld. Op naam van de burger Aroen Mangroe, die tevens rr-lid is van de NDP, heeft hij fictieve bonnen uitgeschreven. Het is Mangroe opgevallen dat Ramdhani alle bescherming geniet van Wijdenbosch. Zo heeft Wijdenbosch hem zondag voorgehouden dat de president voornemens is om Ramdhani te ontheffen. Volgens Wijdenbosch heeft de president Ramdhani bij zich laten roepen in bijzijn van hem, de minister van RO en de deken van de dc’s in Suriname (Roliene Samsoedien). Bij navraag bleek dat deze personen nimmer bij de president zijn geweest. ‘Bosje is gewoon bezig te liegen’, zegt Mangroe. Hij kan zich niet indenken dat de persoon die juist orde op zaken moet stellen binnen de NDP in Saramacca, leugens verkondigt en zand wil strooien in de ogen van de gemeenschap. Mangroe beschikt over bewijsmateriaal dat Ramdhani het afgelopen jaar in bijzijn van zijn adviseur, Piet Hellendoorn, thuis bij hem was om de zaak te sussen.

Ook de oppositie ligt niet wakker van corruptie
VHP-assembleelid Asis Gajadien heeft meerdere malen gesteld dat deze regering een corruptiefaciliterend beleid voert. ‘Je ziet de zaken van corruptie die zijn aangekaart en de incompetentie van de regering of de onwil om er iets aan te doen. Met al de zaken die naar voren zijn gebracht en gedeponeerd zijn bij het Openbaar Ministerie is niets gedaan’, gaf DA-91 assembleelid Winston Jessurun te kennen aan Dagblad Suriname. Die kruistocht tegen corruptie van de president is volgens het DOE-assembleelid een mislukte kruistocht geworden. ‘Het is zo ferm gezegd tijdens de toespraak van de president dat ik daadwerkelijk geloofde dat het zou gebeuren. Het heeft ons zoveel tijd gekost om de anticorruptiewet naar het parlement te brengen. Nu is het hier en het wordt maar niet behandeld. Het punt is gewoon de politieke wil en de commitment’, gaf Breeveld eerder te kennen.

Regering voert vergruisde tocht tegen corruptie
Het VHP-assembleelid Mahinder Jogi gaf het volgende te kennen in april 2013. ‘De regering voert geen kruistocht, maar een vergruisde tocht tegen corruptie. Ze houdt de corruptie in stand.’ Volgens hem wordt er letterlijk gefeest en geld gemaakt middels onderhandse gunningen. Hij zei ook dat de president moet oppassen voor de haaien en haviken in zijn omgeving.
Volgens het assembleelid en partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi van de VHP tiert de corruptie welig binnen ‘deze machteloze regering’. ‘Elke dag hebben we te maken met corruptie. Verduistering en diefstal van belastinggelden zijn een bestuursvorm geworden in Suriname. Het ontbreekt deze regering aan durf en politieke moed om hervormingen door te voeren. De corruptie in Suriname wordt een bijna onuitroeibaar verschijnsel wanneer de NDP aan de macht is. De regering heeft voor het volk alleen corruptie, criminaliteit, angst, drugsgebruik en onveiligheid.’
BEP-assembleelid Ronny Asabina benadrukte het belang van een corruptievrij beleid. Gebeurt er niets, dan is het sociaal programma van het staatshoofd gedoemd te mislukken. Volgens Asabina gebeurt er teveel dat niet mag. Hij wijst vooral op de corruptie die om zich heen grijpt. Nieuw Suriname-assembleelid Harish Monorath wond er geen doekjes om en gaf te kennen dat deze regering een smet van corruptie op zijn aangezicht besmeurd heeft. Het ene corruptieschandaal volgde het andere op. Ook deze regering heeft geknoeid met gronden. De voormalige onderminister van Regionale Ontwikkeling kreeg 86.000 hectare grond cadeau. De oud-minister van OW, Ramon Abrahams, scheen eerst ontslagen te worden als minister vanwege wanbeheer, maar werd later weer ‘gepromoveerd’ tot raadsadviseur van de president. In 2011 is een lijst aangeboden aan het parlement over fraude die zich zou hebben afgespeeld op het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer gedurende de vorige regering. Deze schijnt in de doofpot beland te zijn. Ook was aangekondigd dat er een doorlichting zou plaatsvinden van salarissen van directeuren en raad van commissarissen bij staatsbedrijven. Ook dit laat jaren op zich wachten.

Asha Gajadien-Bhagwat

  1. corruptie 23
  2. ndp 20
  3. president 12
  4. partij 11
  5. sital 11