Galvaanbuizen wegmeubilair vervangen met hout

Enkele bewoners van omgeving Paramaribo Noord zeggen aan Dagblad Suriname dat zij in de afgelopen periode opgemerkt hebben dat de galvaanbuizen van het wegmeubilair, waaronder van verkeersborden, vervangen zijn met houten palen. De buizen zouden in trucks zijn weggevoerd. Het gaat om galvaanbuizen die een waarde zouden hebben van enkele duizenden Surinaamse dollars. Ook merken de bewoners op dat er geen noodzaak was voor deze vervanging. Ze geven toe dat enkele van deze verkeersborden waren beschadigd door aanrijdingen, maar heel wat goede borden zijn ook vervangen. De krant vroeg Henk Wip, hoofd afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken(OW), om meer duidelijkheid. Wip ontkent de vervangingen. Volgens hem zijn wel geleidingshekken vervangen. Deze hekken zijn op de zogenaamde T-kruisingen geplaatst ter aanduiding van het einde van de weg. Volgens Wip zijn er verschillende redenen waarom dit is gedaan. De geleidingshekken hebben nu een hogere reflectieklasse. Deze zijn van walabahout gemaakt, omdat bij bepaalde activiteiten op de bermen, zoals maaiwerkzaamheden, schade wordt aangebracht aan het wegmeubilair. Gekozen is voor walabahout, omdat dat steviger is. ‘De galvaanbuizen zijn dun en gaan bij een slag heel gauw schuin staan’, stelt het afdelingshoofd.
Wip benadrukt dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen verkeersborden en ander wegmeubilair. Verkeersborden zijn volgens hem de borden die in het verkeer, volgens de verkeerswetgeving, worden geplaatst. Deze worden aan galvaanbuizen bevestigd. Het ministerie bepaalt echter zelf welk bevestigingsmateriaal zij daarvoor wil gebruiken. Borden met straatnamen vallen onder beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). Biza is vrij om zijn eigen materiaalkeuze hiervoor te bepalen. Op dit moment is OW bezig met een traject, waarbij alle oude verkeersborden worden vervangen met nieuwe borden die een hogere reflectiewaarde hebben. Deze kunnen onderscheiden worden door de witte randen. Volgens Wip gebeurt dit op basis van een nieuwe norm die ook in Europa wordt gebruikt. Suriname koos voor dit systeem, omdat onder de weggebruikers er ook mensen zijn die een visuele beperking hebben. Het landelijk project is in Paramaribo Noord gestart en is intussen al in Munder, Moengo en Para uitgevoerd. Binnenkort volgen Wanica en Zorg en Hoop. Benadrukt moet worden dat voor de nieuwe verkeersborden nog steeds galvaanbuizen worden gebruikt.
Wip vindt dat er niet echt naar de kosten gekeken moet worden. Voor hem is belangrijk dat naar de duurzaamheid, kwetsbaarheid en andere zaken gekeken wordt. Aan de hand van de ervaring op het veld betreffende het schadepatroon worden de zaken aangepakt. ‘De schade moet beperkt worden.’

FR

  1. verkeersborden 6
  2. wip 6
  3. galvaanbuizen 5
  4. vervangen 4
  5. borden 4