COMMENTAAR: Schopstoel

VOETBALTRAINER RAYMOND MANNEN is ontslagen door Transvaal. Hij zegt geen schriftelijke maar een mondelinge arbeidsovereenkomst te hebben gesloten met de club. Heeft de licentiecommissie gefaald? Die moet zich namelijk ervan vergewissen dat met spelers en trainers formeel en op de juiste wijze contracten zijn gesloten. Overigens, er zijn klachten over clubs waarvan de licentievoorwaarden niet in orde zijn.

Binnen Transvaal is er een probleem ontstaan door verloop van spelers. Een adequaat wervingsbeleid is er niet om het tij te keren. De Zwarte Piet is gegeven aan de Surinaamse Voetbalbond (SVB) die de profcompetitie maar niet van de grond tilt, terwijl de vaste lasten van spelers bij Transvaal doorbetaald worden, als zouden zij een profclub zijn.

Mannen heeft het moeten doen met U20-spelers en wordt nu aangemerkt als de zondebok. Dat is niet eerlijk. De leiding van Transvaal verdient geen podiumplaats. In dit geval ligt de fout niet bij de SVB of bij Mannen, maar bij de topleiding van de club die echter de verantwoordelijkheid van zich afschuift.

De indruk bestaat dat in Suriname sommige trainers geen rechtszekerheid hebben. Te vaak worden zij ten onrechte ontslagen. Ze zitten op een schopstoel. Ook al zou het ontslag elke grond van redelijkheid missen, de trainers maken er geen punt van, omdat zij doorgaans niet alleen afhankelijk zijn van dat loon, maar hun functioneren als trainer zien als deelbetrekking. Daarvan wordt ogenschijnlijk misbruik gemaakt door werkgevers.

Transvaal is onderdeel van een naamloze vennootschap, een bedrijf. Door deze speciale status hebben voetballers en de technische staf rechten en plichten. Mannen heeft de tools, de juiste spelers, niet ter beschikking gehad om het maximale te presteren. Aan de andere kant is het de taak van de trainer om spelers te vormen.

De SVB heeft haast en wil in november dit jaar met de profcompetitie beginnen. Wie het rapport leest van de commissie 'Route naar een Suriname Professional Football League', komt al gauw tot de ontdekking dat november niet haalbaar is. Het voorwerk is veelomvattend. Bij elke andere kronkelweg zal de voetballerij zitten met de brokstukken zoals een slechte rechtspositie van trainers en het betalen van spelers.

Bij de start van de profleague zijn niet alleen de visie, missie en doelstellingen belangrijk. Voor optimale slaagkansen zijn geschikte menskracht en op elkaar afgestemde structuren nodig. Een organisatie van topdeskundigen en programma's van omvorming van het amateuristische denken, doen en handelen naar de pure vorm van het professionalisme behoren tot de succesformule.

  1. spelers 6
  2. transvaal 4
  3. trainers 4
  4. mannen 3
  5. svb 3