1. vorige
  2. volgende

Delegatie uit Hunan bespreekt projecten in de rijstsector

Een landbouwdelegatie uit Hunan, China, heeft gesprekken gevoerd met leden van de Boerenorganisatie Nickerie (BON) en minister Soersh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) voor het realiseren van projecten in de rijstsector. De mogelijkheden voor het gezamenlijk opzetten van een parboiled fabriek door Chinese en Surinaamse ondernemers zijn ook aan de orde geweest.

De delegatie uit Hunan is door de Commercial Counsellor van de Chinese Ambassade, Ma Yingly, in contact gebracht met de boerenorganisatie. De voorzitter van de BON, Radja Ahmadkhan, heeft aan de groep voorgehouden dat de Nickeriaanse boeren een schrijnend tekort hebben aan goedkope landbouwfinancieringsmogelijkheden. De rente aan leningen varieert tussen de 15 – 25 % per jaar. Ook de hoge prijzen en in voorraad hebben van landbouwchemicaliën en kunstmest vormen een bottleneck.

Liu Zonglin, hoofd van de delegatie, zegt bekend te zijn met de problemen in de rijstsector in Suriname in het algemeen. Hij is blij nu van de boeren zelf informatie te hebben gekregen. In China wordt er per hectare rond de 15000 kg padie geoogst, terwijl in Suriname gemiddeld tussen de 5000-6000 kg per ha. wordt geoogst, waardoor de kostprijs per kg in Suriname veel hoger uitvalt. “De opbrengsten per hectare zullen omhoog moeten gaan”, geeft hij aan.

De landbouwdeskundigen willen dat er proefprojecten worden uitgevoerd voor verbetering van de rijstrassen en dat er trainingen hierover worden verzorgd. Dit hebben zij al eerder met Algoe besproken. De delegatie heeft toegezegd in het gesprek met de minister, wederom te adviseren om op zeer korte termijn een begin te maken met het verzorgen van trainingen en het uitproberen van nieuwe rijstrassen met een verhoogde productie in Nickerie.
  1. delegatie 3
  2. suriname 3
  3. hunan 2
  4. china 2
  5. boerenorganisatie 2