Doekhie: “Staatsolie is een baby van de president”

Tijdens de begrotingsbehandeling vond parlementariër Rashid Doekhie het nodig om duidelijkheid te brengen over de voortgang van het ethanolproject van Staatsolie. Dit deed hij toen parlementariër Oesman Wangsabesari aan het woord was. Het lid Tjin A Tsoi (NPS) zou eerder hebben gesteld dat president Bouterse gezegd zou hebben dat het ethanolproject geen voortgang mocht hebben. Doekhie merkte op dat er wederom sprake was van een verdraaiing van feiten. Volgens Doekhie heeft de president duidelijk gesteld dat het ethanolproject een heel goed project is, alleen zou hij niet content zijn geweest met de plaats waar het project moest komen. De president wilde een productiegebied waar er rijst wordt geplant, niet inruimen voor een ethanolproject. Om die reden had hij verwezen naar een gebied dat 5 kilometer richting Maratakka ligt. Doekhie benadrukte dat Staatsolie een kind, een baby, van president Bouterse is. Volgens Doekhie is hij de bedenker van dit project. Parlementariër Arthur Tjin A Tsoi, die eerder door Brunswijk uit het parlement was gezet, merkte op dat de president Bouterse in juni 2011 onomwonden zou hebben laten weten dat hij geen heil zag in het ethanolproject. De huidige minister Suresh Algoe van LVV, toen nog onderdirecteur Landbouw op LVV, zou volgens Tjin A Tsoi hebben aangegeven dat hij cultuurtechnische beperkingen zag. Toen had LLV zijn twijfels over de voortgang van het project. Tjin A Tsoi wilde van Algoe weten of hij nu nog zijn twijfels heeft in het project en of het project nu wel zijn zegen heeft.

Genaro Alpin

  1. project 6
  2. doekhie 5
  3. ethanolproject 5
  4. president 5
  5. tjin 4