1. vorige
  2. volgende

Opmars Guyanese rijstrassen in Nickerie

NIEUW-NICKERIE - Guyanese rijstrassen zijn in opmars in Nickerie. Van de rijstarealen is 75 tot 80 procent daarmee ingezaaid, omdat boeren hiermee hogere opbrengsten behalen dan met de rassen van het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (Adron). Dat beweert Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie.

Hij zegt dat als niet snel nieuwe Adron lijnen worden ontwikkeld, "ik denk dat straks voor honderd procent met Guyanees zaad zal worden ingezaaid in Nickerie." Hij voegt hieraan toe echter geen verandering op korte termijn te verwachten, "omdat de rijstboer met de Guyanese lijnen betere opbrengsten kan behalen per ingezaaid hectare." Rijstboer Radj Ramdhan kan zich terugvinden in de opvatting van Oemraw en zegt dat door de Guyanese rassen de kosten ook lager liggen.

Landbouwminister Rabin Parmessar kijkt met lede ogen naar deze ontwikkeling, omdat hij graag zou zien dat de arealen ingezaaid worden met de Adron lijnen. Hij heeft recent in Nickerie gegegd dat er minimaal vierhonderd hectare areaal nodig is voor de productie van zaaizaad om in de behoefte te kunnen voorzien. "Dat hebben wij niet, maar Adron heeft niet stil gezeten en heeft enkele arealen gehuurd om in de behoefte te kunnen voorzien."

Hij zegt dat LVV een overeenkomst heeft getekend met een particulier voor gebruik van zijn terrein voor de productie van zaad. "Wanneer wij de Prins Bernardpolder hebben overgenomen zullen we het landbouwbedrijf beschikbaar stellen aan Adron voor de productie van kwaliteit zaaizaad". De bewindsman zegt dat er wel rekening mee gehouden moet worden dat het negen jaar duurt om een nieuwe rijstras te ontwikkelen.

  1. nickerie 5
  2. adron 5
  3. ingezaaid 4
  4. zegt 4
  5. guyanese 3