Radio Boskopu transformeert in stichting

Erna Aviankoi is de voorzitter van Stichting Radio Boskopu. Met de nieuwe organisatievorm heeft Radio Boskopu nu de mogelijkheid om zelf zijn inkomsten te genereren. Stichting Radio Boskopu zal echter nog steeds worden gesubsidieerd door de overheid. Het instituut valt vanaf zijn oprichting in 1989 onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO).

Volgens minister Edgar Dikan van RO is het belangrijk dat de stichting de transformatie kan aangrijpen om de uitzending te moderniseren. Het station staat vooral bekend voor zijn rechtstreekse uitzendingen van parlementsvergaderingen. Als afdeling van het ministerie kon Radio Boskopu moeilijk inkomsten genereren.

Het bestuur van de stichting is geinstalleerd voor drie jaar, van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2022. De andere bestuursleden zijn Louis Alfaisie (ondervoorzitter), Shirley Lackin (lid), Roberto Lindveld (lid) en Vera Warning (lid). Het bestuur zal het beleid van de stichting moeten uitstippelen en toezicht houden op de nog aan te stellen directie.
  1. stichting 5
  2. radio 4
  3. boskopu 4
  4. lid 3
  5. inkomsten 2