Na succesvol 2013 zet Telesur gevoerd beleid voort

Het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur) heeft in 2013 een netto-opbrengst van SRD 372 miljoen gerealiseerd. Vergeleken met 2012 is dit een stijging van 2.4%. Hiernaast bedroegen de kosten over hetzelfde jaar SRD 350 miljoen. Na aftrek van de bijzondere baten en lasten bedraagt het resultaat voor belastingen SRD 32 miljoen. Hiervan zal SRD 11.5 miljoen aan de fiscus worden afgedragen, waardoor het resultaat na belastingen SRD 21 miljoen bedraagt. Dit staat in het pas uitgebrachte jaarverslag van het bedrijf.

Op de jaarvergadering van maandag 5 mei 2014 met de raad van commissarissen en vertegenwoordigers van de regering bestaande uit de vicepresident en de minister van TCT, is aan de directie van Telesur decharge verleend over het gevoerde beleid in 2013.

Vervanging en uitbreiding
Het eigen vermogen van Telesur steeg met 3% ten opzichte van 2012 naar SRD 691 miljoen. Tevens is in 2013 ruim SRD 126 miljoen geïnvesteerd in de telecommunicatie-infrastructuur en het netwerk. Er zijn meer dan 100 nieuwe GSM base stations landelijk in gebruik genomen, waarvan een deel behoort tot uitbreiding van het mobiele netwerk en een ander deel tot vervanging. Daarenboven is de 4G dienst van Telesur gelanceerd, waarvoor base stations zijn geïnstalleerd in met name de kuststrook. Dit netwerk wordt in 2014 verder uitgebreid tot een landelijke dekking.

Het vaste transmissienetwerk van Telesur is uitgebreid met tientallen kilometers koperkabel, staat in het jaarverslag. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor de verglazing van de kabel infrastructuur in de binnenstad van Paramaribo. Deze activiteit is van belang om te kunnen voldoen aan de vraag van vooral bedrijven in de binnenstad, naar hogere snelheden op hun datanetwerken. De uitvoering en afronding van deze werkzaamheden zal in 2014 zijn beslag krijgen. Daarnaast heeft Telesur de bandbreedte voor zijn ADSL klanten wederom vergroot. Ook zijn in het afgelopen ondernemingsjaar tal van acties geweest, waarmede het bedieningsconcept van het bedrijf werd uitgebreid en versterkt.

Telesur heeft in 2013 in het kader van zijn beleid ten aanzien van maatschappelijk geëngageerd en verantwoord ondernemerschap een aantal projecten uitgevoerd gericht op jongeren en het stimuleren van onderwijs en educatie. De focus voor 2014 is gericht op het door de medewerkers van Telesur zelf ter hand nemen van de toekomst van Telesur, waarbij binnen het bedrijf op expliciete wijze krachten zullen worden benut en zwakten zullen worden verbeterd, zegt het bedrijf. Het bedrijfsthema voor 2014 wordt: “We doen het samen”.
  1. telesur 9
  2. srd 7
  3. miljoen 7
  4. bedrijf 4
  5. netwerk 3