Nieuwe landmeters willen identiteitsnummers voor percelen

Rachel Doest en Ashwin Gayadien zijn woensdag tot landmeter beëdigd door president Desi Bouterse. Doest heeft in haar dankwoord gesproken over de grote behoefte aan meer en goed opgeleide landmeters en moderne apparatuur. “Met de verstedelijking en uitbreiding is het tekort aan actieve landmeters nu al voelbaar. Als er niets gedaan wordt, zullen we genoodzaakt zijn deze deskundigheid te importeren.”

President Bouterse toonde zich opgelucht met de toevoeging van Doest en Gayadien aan de landmetersorde. “We zijn een stap verder gekomen in het verlenen van deze dienst aan de samenleving”, zei Bouterse. “Door het tekort ontstaan er conflicten tussen burgers onderling en tussen burgers en de overheid, soms van hooglopende aard. Dat het opmeten en in kaart brengen wetenschappelijk en professioneel geschiedt, is van het allerhoogste belang. Het brengt niet alleen orde en zekerheid, maar ook vrede in de samenleving.”

'Doodgebloed'
Doest en Gayadin hebben graag dat er nieuw leven wordt geblazen in de orde van landmeters. De vereniging is door de tijd heen ‘doodgebloed’. De bundeling is nodig om het werk van de landmeters kundiger te doen en om het aantal actieve landmeters op te voeren. Suriname telt met de komst van de twee jonge afgestudeerden, veertien landmeters. “Een ideaal aantal is minimaal twintig actieve landmeters”, geeft Gayadin aan. “Tot nu toe is de helft actief. Er is ook behoefte aan verjonging.”

Doest merkt op dat het staatsbesluit dat het werksysteem van de landmeters moet bepalen nog in orde moet worden gemaakt. Zij ziet graag dat objecten en percelen voorzien worden van een identiteitsnummer. “Dit gaat het werk heel erg vergemakkelijken en voorkomen dat percelen dubbel worden uitgegeven. Identiteitsnummers zijn uniek.”

Doest is de derde vrouwelijke landmeter in Suriname. Zij deed een beroep op de president om de procedure tot het beëdigd worden te versoepelen. “Vrouwen hebben het heel moeilijk in de landmeterswereld. Ik heb vijf jaren gewacht op dit moment. Mijn stukken zijn zeker vijf keren zoek geraakt in de ambtelijke molen.” Gayadin heeft een jaar gewacht op zijn beëdiging.

René Gompers
  1. landmeters 8
  2. doest 6
  3. president 3
  4. bouterse 3
  5. actieve 3