DA’91: Wijziging wet Staatsschuld verraadt criminele intenties

Het voornemen van NDP-fractieleider Amzad Abdoel om de regering c.q. de minister van Financiën te vrijwaren van vervolging voor bewust onverantwoord handelen, door de Wet op de Staatsschuld te doen wijzigen, is een bewijs van de criminele intenties achter het vernietigend financieel, economisch beleid dat de regering Bouterse I en II heeft gevoerd. DA’ 91 heeft in de regering Venetiaan 2000-2005, de Wet op de Staatsschuld aangenomen ter bescherming van de Surinaamse munt en bevordering van goed en transparant financiële en economisch bestuur. Door handelingen van de regering-Bouterse zal de SRD regelrecht weer in een moeras terecht komen, zegt DA'91 in een verklaring.

De wetswijziging is bedoeld om minister Hoefdraad, die de Wet op de Staatsschuld duidelijk heeft vertrapt niet achter de tralies te zien. Het is gelegenheidswetgeving om het persoonlijke belang te beschermen ten koste van de toekomst van onze kinderen. Dit is karakter eigen aan regering Bouterse, meent DA'91. "Onze schuldpositie is op een niveau wat al lang niet meer in verhouding staat tot onze terugbetalingscapaciteit. Bovendien ontneemt deze schuldpositie ons elke ruimte om groei te bewerkstelligen. Terwijl het leningenplafond juist bedoeld is om de toekomst veilig te stellen, slaat deze regering dat plafond aan gruzelmenten en verklaart zo deze samenleving vogelvrij."

DA’91 stelt vast dat de intentie achter de wijziging crimineel is. De betalingsmoraal van deze regering is compleet afwezig. "Terwijl wij reeds opgezadeld zijn met een enorme schuldenlast, impliceert de wijziging die voorgesteld wordt dat de ongecontroleerde speurtocht naar leningen in verhevigde mate zal worden voortgezet! De waarschuwing van het IMF in haar Article IV Staff Report over Suriname, dat 'Most indicators of the debt profile vulnerabilities of Suriname exceed their upper early warning thresholds' wordt zichtbaar in de wind geslagen.

Wij verwachten niet anders dan dat de coalitie in DNA als makke lammetjes de wijzigingen zullen ondersteunen. Het is aan ons, burgers van dit land, om ons te verenigen en eensgezind in massaliteit stelling te nemen tegen deze criminele daad en hier luid en duidelijk uiting aan te geven!" betoogt DA'91.
  1. regering 7
  2. wet 3
  3. staatsschuld 3
  4. bouterse 3
  5. minister 2