Defensie Suriname schaft tactische voertuigen aan

PARAMARIBO, 9 mei – Defensie schaft een aantal sociale voertuigen aan om het werk beter te kunnen doen. Volgens minister Lamure Latour van Defensie heeft het leger een aantal taken in haar portefeuille. Die taken worden nauwgezet uitgevoerd. De voertuigen zijn nodig om deze taken beter tot hun hun recht te brengen.

“De defensie-organisatie (ministerie van Defensie en het Nationaal Leger, red.) Is al geruime tijd bezig met het uitvoeren van patrouilles te land en te water. Deze patrouilles zullen worden opgeschaald”, zei Latour tijdens de begrotingsdebatten in het parlement. Het opschalen is van dien aard dat dus materieel moet worden aangeschaft. “Militair tactische voertuigen”, zegt Latour.

Ook wordt een patrouilleboot aangeschaft. En de helikopters die enkele jaren terug bij een Indiase fabrikant zijn aangeschaft, lijken nu eindelijk echt klaar. De drie voertuigen komen volgens Latour binnen enkele weken aan. Het personeel is al getraind. De helikopters zijn door de vorige regering aangeschaft. Volgens Melvin Linscheer, veiligheidsadviseur van president Desiré Bouterse, zijn de helikopters niet geschikt voor patrouilles. De toestellen kunnen geen lange afstanden afleggen. Dit maakt ze eigenlijk ongeschikt voor patrouille werk. Volgens Latour kan het leger er wel goed gebruik van maken.

  1. latour 5
  2. defensie 4
  3. voertuigen 4
  4. aangeschaft 4
  5. leger 3