Nationaal Leger beschikt eind mei over helikopters

Minister Lamure Latour van Defensie heeft tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement aangegeven dat de drie aangeschafte legerhelikopters uiterlijk eind mei in Suriname moeten zijn. De aanschaf van deze helikopters was mogelijk vanwege een creditline ter waarde van US$ 500 miljoen die Suriname van India kreeg. De helikopters moesten echter al drie jaar terug in Suriname zijn. De koopovereenkomst werd gesloten op 12 februari 2009. In de overeenkomst zijn ook alle technische en financiële zaken opgenomen. Latour deelde het parlement mede dat er sprake is van een late levering vanwege stagnatie in de productie en inspectie. Ook hadden de instanties in Suriname die de transactie moesten regelen laat gereageerd. Het betreft in deze de zogenaamdeCheetak-helikopters die bij het Indiase bedrijf ‘Hindustan Aeronautics’ zijn aangeschaft voor ongeveer US$ 13.5 miljoen. De defensieminister heeft de leveringsdocumenten inmiddels ontvangen. Verder gaf Latour het parlement ook mee dat besloten is om de bestaande vloot aan vliegtuigen te verkopen. Na degelijk onderzoek te hebben gedaan is besloten om de toestellen af te stoten. Men is thans ook bezig met het treffen van voorbereidingen voor de aanschaf van één of twee geschikte vliegtuigen voor de luchtmacht. Wat betreft de ex- militairen gaf de minister aan dat aan 36 van hen een baan is aangeboden, waarvan 6 zijn komen opdagen en de overige 30 alleen hun financiële vergoeding komen ontvangen. De overige zijn elders werkzaam. De minister betreurt dit, omdat 30 anderen aan een baan geholpen hadden kunnen worden.

Genaro Alpin

  1. suriname 4
  2. minister 3
  3. latour 3
  4. parlement 3
  5. helikopters 3