1. vorige
  2. volgende

Kelvin Koniki: “Jeugdparticipatie is een recht, maar ook een must!”

In het kader van het Kinderrechtenverdrag op 20 november organiseert de voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement (NJP), Kelvin Koniki, in samenwerking met de Stichting Buurtwerk Latour (Stibula) een seminar voor onze jongeren die belangstelling hebben voor de opkomende NJP-verkiezingen.

De bijeenkomst is gepland voor zaterdag 23 november. Om zoveel mogelijk jongeren in de gelegenheid te stellen om de bijeenkomst te bezoeken, zal het evenement om 10:00 uur starten en duurt tot en met 14:00 uur.

Volgens de NJP-voorzitter is het doel van deze activiteit om het recht op jeugdparticipatie te stimuleren door jongeren die belangstelling hebben om zitting te nemen in het jeugdinstituut dat op bestuurlijk niveau functioneert, te voorzien van de nodige informatie over de verkiezingen en het bestaan van het NJP. “Wij zijn gereed en bereid al hun vragen te beantwoorden,” zegt hij in gesprek met Suriname Herald.

Hij geeft verder aan dat hij vaak benaderd wordt door jongeren, die graag informatie willen over het jeugdparlement. Dit is ook een van de redenen waarom hij besloten heeft deze activiteit te organiseren.

De verwachting is dat de jongeren na het bezoek aan het seminar beter in staat zullen zijn een gerichte keuze te maken voor de kandidaatstelling van de NJP-verkiezingen. De organisatie kijkt uit naar een aantal bezoekers van honderd jongeren. Het programma ziet er als volgt uit: presentaties over advocacy & youth empowerment, discussies middels stellingen en een vragenronde. Meedoen die dag is simpel en open voor alle jongeren in de leeftijdsklasse van 15 en 22 jaar, zegt Koniki.

Hij geeft aan dat hij graag had gewild dat deze informatie met hem werd gedeeld, alvorens hij mee had gedaan aan de NJP-verkiezingen. “Vóór de verkiezingen, heb je een beeld van hoe het jeugdparlement eruit ziet en hoe je denkt het jeugdbeleid aan te pakken, maar na de verkiezingen merk je dat het heel anders in elkaar zit. Het is belangrijk dat je weet wat je te wachten staat. Ook moet je een set aan competenties hebben, om het werk te kunnen doen.”

Hij merkt op dat jeugdparticipatie steeds aan het afnemen is en dat vindt hij jammer. Daarom wil de organisatie met zulke activiteiten jongerenparticipatie stimuleren door ambitieuze jongeren te vormen om leiders te worden, aldus de NJP-voorzitter.

Sjovellie Amoksi

  1. jongeren 8
  2. njp 7
  3. verkiezingen 5
  4. informatie 3
  5. jeugdparlement 3