1. vorige
  2. volgende

Hellings: geen reden tot feesten bij herdenking 100-jarig bestaan SPB

Het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) ziet geen reden tot feesten bij zijn 100-jarig bestaan. Dit zei SPB-voorzitter Raoul Hellings afgelopen zondag tijdens de onthulling van een monument ter nagedachtenis van ongevallen politieambtenaren die het leven hebben gelaten tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden.

De reden om niet te feesten, is naar zijn zeggen duidelijk. De SPB is nog lang niet tevreden met de gang van zaken en had veel verder moeten zijn, want het gaat niets slechts om een betere salariëring of betere toiletten voor politieambtenaren op een politiepost. Ook het onthullen van een monument zou anno 2019 niet de taak van de bond moeten zijn. Hellings zei verder dat hij niemand een natrap wil geven hoewel bepaalde zaken op het bord liggen van de werkgever met name Justitie en Politie.

“Als er iemand is die schuldig is aan de positie waarin de bond nu verkeert, dan is het de vereniging zelf.” Hij liet weten dat assertiviteit zoek is geweest bij de organisatie. Er is ruimte gelaten om te sollen met de belangen van de leden van de politiebond, liet Hellings weten. Hij legde verder uit dat bestuursleden de positie van de organisatie hebben gebruikt voor eigen belang. Dit, terwijl leden het onderspit moesten delven en er bekaaid vanaf kwamen.

De SPB-voorman gaf te kennen dat politieambtenaren systematisch in een hoekje werden gedrukt. Er werd vanuit een machtspositie gedacht. Modellen zijn in de afgelopen periode ook gebruikt om kritiek te leveren op het bewind van de politiebond. Hellings liet weten dat het huidige bestuur open staat voor kritiek, maar heeft ook laten zien dat de politiebond niet een organisatie is waar er mee gesold moet worden.

Bij het aantreden van dit bestuur heeft het afgerekend met de verdeeldheid binnen het korps. Zijns inziens is eenieder gelijkwaardig. De SPB wil niet bij de pakken neerzitten en zal zowel de goede als minder goede momenten gebruiken om de politiebond naar een hoger niveau te tillen. De bond gaat voor een goede samenwerking met de korpsleiding en Juspol, aldus Hellings.

  1. hellings 5
  2. politiebond 5
  3. spb 5
  4. bestuur 3
  5. politieambtenaren 3