1. vorige
  2. volgende

Regering heeft leidraad ordening bouwsels op bermen

PARAMARIBO - De regering blijkt met het rapport over maatregelen voor het gebruik van bermen een handleiding te hebben om activiteiten langs de weg te ordenen. Het gaat om onder andere het opzetten van bouwsels voor commerciële activiteiten.

"Een van de adviezen is dat de huidige wetgeving geëvalueerd moet worden met betrekking tot de bermprojecten, want nu gaan drie ministeries hierover namelijk Regionale Ontwikkeling, Openbare Werken, Transport en Communicatie en Justitie en Politie. Afhankelijk van de activiteit verstrekt een van de ministeries de vergunning", zegt Jacob Petrusi, voorzitter van de Commissie Ordening Bermen, tegen de Ware Tijd.

De commissie, waarin vertegenwoordigers van de drie departementen zitting hebben, heeft maandag het rapport overhandigd aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. "Het eindadvies is dat er gekeken moet worden naar het belang van de ondernemers en overheid. Dus, een soort middenweg", zei Petrusi.

De Raad van Ministers (RvM) heeft in augustus 2018 besloten dat de overheid geen vergunning aan derden dient te verlenen voor het gebruik van bermen. Er was destijds commotie in de samenleving ontstaan vanwege het opzetten van bouwsels op bepaalde plaatsen in Paramaribo.

De ontstane wildgroei zorgde voor groot ongenoegen en irritatie onder sommige buurtbewoners en weggebruikers. Dat was aanleiding voor de RvM om zich over de kwestie te buigen. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft de opdracht gekregen om over het vraagstuk een rapport uit te brengen.

Het resultaat hiervan zal nu voorgehouden worden aan de RvM. "We zullen hierna uitkomen, afhangende van de richting die de raad zal bepalen met de bermen", zei Dikan. Hij weet dat er mensen staan te popelen om een zaak langs de weg op te zetten. "Wij van de overheid willen zoveel mogelijk de juiste balans vinden tussen het economisch individueel en maatschappelijk algemeen belang", benadrukte de minister.

Petrusi zei dat er is gefocust op de eventuele maatregelen die getroffen moeten worden om de huidige manier van het bouwen op bermen te verbeteren. Om antwoord hierop te geven heeft de commissie getracht om in het algemeen te definiëren wat er onder een berm verstaan moet worden. Er is nagegaan welke functies bermen hebben en wat de wetgeving met aangeeft over beheer van de bermen.

"Wat is de huidige situatie en we wilden ook weten wat de visie is van vooral het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie over het beheer en gebruik van bermen. Het antwoord op al deze vragen is vervat in het rapport", zei Petrusi. De commissie is tot vijf conclusies gekomen en geeft ook twintig aanbevelingen.

Dikan geeft aan dat er mogelijk nieuw beleid zal komen voor bermen, hoewel de overheid conform te wet geen blaam treft. Hij wijst erop dat alle rechtszaken tegen de Staat in het voordeel van de overheid zijn beslecht. "Echter, je rechtsgevoel zegt je dat mensen niet tevreden zijn met dat stukje, misschien achterhaalde, wetgeving. Wij moeten als beleidsmakers luisteren naar de samenleving om orde, rust en veiligheid te garanderen."

  1. bermen 8
  2. overheid 5
  3. rapport 4
  4. commissie 4
  5. rvm 3