1. vorige
  2. volgende

HERNIEUWDE BOOBY-TRAP

Voor wie het nog niet begrepen had, is het nu wél duidelijk geworden, waarom de Wet op de Staatsschuld door de inzet van de parlementaire pion Amzad Abdoel, met zo een razendsnelle vaart moest worden doorgedrukt in De Nationale Assemblee.

Had alles te maken met de mogelijkheid nog meer leningen af te sluiten en in het bijzonder een zogeheten ‘bridge loan’ van 150 miljoen US-dollar bij Oppenheimer en de Republic Bank tegen een rente van 10 procent met de mogelijkheid dat die zelfs kan oplopen tot 13 procent. De terugbetaling van de lening van 150 miljoen, zal volgens de overeenkomst geschieden uit dividend van Staatsolie en de royalty’s die de overheid ontvangt van de goud multinational Iamgold. Er bestaat geen twijfel over dat de NDP-regering die in grote geldnood verkeert, nu zelfs bereid is een groot deel van de inkomsten uit onze natuurlijke hulpbronnen in te zetten om zo de overdracht van de Brokopondo krachtcentrale te Afobaka, nog voor het einde van het jaar te realiseren.

De regering moet voor de officiële overdracht, de Alcoa nog 120 miljoen dollar betalen. De overige 30 miljoen dollar die ze leent van Oppenheimer en de Republic Bank, wenst ze naar verluidt, te besteden aan begrotingsuitgaven, die te maken hebben met hervorming van de energiesector. Ook zo een duistere uitleg, waar helemaal geen transparantie over is hoe het geld wordt besteed. Wij gaan ervan uit, dat dit kabinet alle haar ten dienste staande middelen zal aanwenden om de wisselkoersen in bedwang te houden tot aan de verkiezingen, omdat koersstijgingen tot mei volgend jaar funeste gevolgen voor haar zullen hebben op 25 mei 2020.

Dat ze thans nog de euvele moed opbrengt om dividend van Staatsolie bij het aflossen van de voormelde lening te betrekken, is ronduit onverantwoordelijk, omdat dit staatsbedrijf nog steeds gebukt gaat onder de aflossing van zijn eigen schulden. De inkomsten die Staatsolie heeft, leveringen van producten aan bijvoorbeeld Newmont, zullen ook tot de afdrachten aan Oppenheimer en de Republic Bank behoren. Deze leningsovereenkomst werkt ook na mei 2020 door en komt bij een eventueel verlies van de regering Bouterse bij de verkiezingen, op het bord van het volgende kabinet, hetgeen zonder meer als een boobytrap mag worden gezien. Overigens geen nieuw fenomeen, een dergelijke overeenkomst te sluiten met een buitenlandse entiteit of entiteiten.

Het NDP-kabinet onder leiding van Jules Wijdenbosch, sloot toch in haar regeerperiode (1996-2000) toch ook een soortgelijke overeenkomst met de burggenbouwer Ballast Nedam. De afdrachten van BHP-Billiton en de Suralco, werden toch ook gekoppeld aan de aflossing van de bruggen over de Coppename- en Surinamerivier. De regering Venetiaan II moest na haar aantreden in 2000, maar zien hoe ze uit deze zeer corrupte financiële strop met Ballast Nedam, zou geraken. Het is naar onze mening zeer terecht, dat vanwege de oppositie, de vraag wordt gesteld, waarom de Centrale Bank van Suriname, die pretendeert thans monetaire reserves te hebben die boven de 700 miljoen dollar liggen, niet ingesprongen is om de Alcoa voor de Brokopondo Krachtcentrale te betalen. Het vermoeden bestaat dat de moederbank, niet haar daadwerkelijke cijfers presenteert en het hoge bedrag aan monetaire reserves dat enige tijd geleden werd gepubliceerd, tot stand is gekomen door toevoeging van de externe kasreseves; 100 procent aan euro’s en 50 procent Amerikaanse dollars.

Dat geld is overigens niet van de moederbank, maar van derden, dus kan het niet aangesproken worden voor de betaling aan de Alcoa voor de Afobakadam. Hoe het ook zij, het is wederom een grof schandaal, dat wij ertoe wensen over te gaan, onze belangrijkste inkomsten uit de natuurlijke hulpbronnen, aan te bieden om op de valreep en zo kort voor de verkiezingen, de zoveelste moordende buitenlandse lening af te sluiten, die wat er ook gebeurt, de Surinaamse samenleving voor op zal moeten draaien. Overigens zijn wij er helemaal niet van overtuigd, dat de 30 miljoen uit de meergenoemde ‘bridge loan’, zal worden aangewend ten bate van de algehele Surinaamse samenleving.
  1. miljoen 6
  2. procent 4
  3. regering 4
  4. bank 4
  5. dollar 4