1. vorige
  2. volgende

Rond eind november uitsluitsel over laatste exploratieput

PARAMARIBO - Staatsolie weet rond eind november of er olie zit in de Tukunariput, die nu wordt geboord in het nearshore gebied. De put is de laatste in een programma van zes putten. Tot nog toe is geen winbare olie gevonden.

De Tukunariput ligt precies voor het huidige onshore gebied Tambaredjo. "Ook al zouden we nu geen olie vinden, dan nog hebben we uit het project voldoende materiaal om verder op te kunnen studeren", zegt Staatsoliedirecteur Rudolf Elias over de hele operatie.

Rond de vorige put, de Kankantri, die voor Nickerie werd geboord, is het nodige te doen geweest. Elias en andere Staatsolietoppers maakten medio augustus bekend veel te verwachten en hoopten op voorkomens tussen de zeventig en achthonderd miljoen vaten olie.

De put bleek droog te zijn en de directeur was later genoodzaakt zich te verdedigen tegen maatschappelijke kritiek als zou hij bewust valselijk positieve informatie hebben verspreid in een poging de regering een genoegen te doen.

Elias benadrukt dat de zes putten onderdeel zijn van een samenhangend programma dat bepalend is voor het verdere onderzoek. "We hebben dan voldoende informatie om verder te studeren over de voorkomens."

De verkregen informatie wordt bestudeerd en aan de hand daarvan zal worden bepaald hoe en wanneer er verdere exploratie zal worden gedaan. "Het wordt dan een lange periode van studeren, maar daarna kunnen wij gerichter bezig zijn", aldus Elias.

  1. elias 3
  2. studeren 3
  3. olie 3
  4. informatie 3
  5. put 3