1. vorige
  2. volgende

Pompgemaal Wageningen wederom operationeel

De oude pompen in het pompgemaal Wageningen zijn weer operationeel. Op zondag 17 november zijn de pompen wederom opgestart. De afgelopen weken hadden technici gewerkt aan het herstellen van het bedradingssysteem van de hoofdschakelaar.

De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft haar medewerking verleend, meldt het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Sinds zondagavond wordt met beide pompen bij vloedstand van de Nickerierivier op volle toeren water gepompt om het irrigatiewater, voor percelen in de Middenstandspolder en Wageningen op te voeren. LVV-minister Rabin Parmessar heeft dan voorgesteld om de officiële inzaaiperiode die van 1 november tot 31 december 2019 loopt, met twee weken te verlengen voor dit gebied.

Het ministerie is de boerengemeenschap, die afhankelijk is van het water via het pompgemaal Wageningen, zeer erkentelijk voor het geduld en de samenwerking. Het doet echter een beroep op deze boeren zeer zuinig om te gaan met het irrigatiewater en vooral de uitlaten van hun percelen niet open te laten staan.

  1. wageningen 3
  2. pompen 3
  3. water 2
  4. weken 2
  5. irrigatiewater 2