1. vorige
  2. volgende

Docenten lerarenopleiding willen lessen klassikaal geven

Eerder deze maand vond de start plaats van het prebachelorprogramma 2019-2020 van de Academische Leraren Opleiding (ALO).

Enkele studenten raakten toen geïrriteerd, nadat zij vernamen dat een paar van de vakken online zullen worden gegeven. Aan hen werd op die dag meegedeeld, dat ze de week daarop al over een laptop en een internetaansluiting moesten beschikken. Maar niet alleen de studenten, ook de docenten zijn niet enthousiast over de online lessen.

“Ik heb gesproken met mijn collega’s en we zijn het er allemaal over eens dat de lessen beter klassikaal gegeven kunnen worden”, zegt een docent verbonden aan de opleiding, tegenover de krant. “Als docent heb je liever dat je de studenten onder ogen hebt, omdat je ook moet observeren met wie je te maken hebt. Je merkt dan gelijk op welke manier je zaken moet uitleggen, zodat de leerstof begrepen wordt”, geeft de leerkracht aan. Volgens haar werkt het online systeem helemaal niet, omdat ze de studenten ook nooit heeft ontmoet.

“Misschien zou dit systeem handiger zijn als de online vakken in combinatie met klassikale lessen verzorgd zouden worden, dan had je nog altijd de kans om als docent in te spelen op hetgeen online niet begrepen is”, vertelt zij. Ze geeft verder aan ook geen voorstander te zijn, omdat de studenten op kosten worden gejaagd. ‘’We leven in een periode waarin we elkaar moeten tegemoet komen”, aldus de docent. Enkele studenten eisten na vernomen te hebben dat een aantal vakken online zullen worden gegeven, hun geld terug.

Zij gaven aan binnen zo een korte tijd, niet over een laptop en internetaansluiting te kunnen beschikken. De studenten zijn niet van plan zaken zo te laten. Zij zeggen de hulp in te roepen van de Bond van Leraren (BVL). “Het gaat om onze toekomst en we zullen er absoluut niet mee laten sollen”, zegt een gebelgde student.


door Yves Kloppenburg
  1. studenten 7
  2. online 6
  3. docent 4
  4. vakken 3
  5. lessen 3