1. vorige
  2. volgende

Politiek vertrouwen in huidige machthebbers is luxe

Het slechte in de mens maakt democratie noodzakelijk, omdat de mens steeds meer hebzuchtiger wordt wanneer hij/zij machtiger en rijker wordt via (oneigenlijke) politieke wegen. Het gevolg is dat de samenleving vertrouwen verliest in politieke partijen en machthebbers. Politieke macht is voor personen die zich dienstbaar willen opstellen ten gunste van land en volk. Politici die rijk willen worden moeten niet in de politiek gaan, maar moeten ondernemers worden. In Bolivia wilde president Evo Morales koste was het kost aan de macht blijven, maar moest uiteindelijk toch vluchten nadat hij niet meer kon rekenen op de steun en vertrouwen van de gewapende machten. Nicolas Maduro is nog steeds aan de macht in Venezuela vanwege het feit dat de gewapende machten hem nog ondersteunen.

In Suriname hebben wij de laatste tijd enkele (valse) politieke spelletjes van de huidige machthebbers gezien, waarbij het overduidelijk is dat zij dwars door alles heen aan de macht willen blijven. Deze onsmakelijke politieke spelletjes maken dat politieke tegenstanders en internationale waarnemers uiterst waakzaam zullen zijn bij de komende verkiezingen.

Het verbieden van pre-electorale combinatie en het verhogen van de maximale leeftijd van de Onafhankelijke Kiesbureau (OKB) zetten mensen ook aan het denken, omdat het erop lijkt dat de huidige OKB-voorzitter voor de huidige machthebbers onvervangbaar is. Notabene maakte de huidige OKB-voorzitter ook deel uit van deze regering. Er worden wetten aangenomen die geen draagvlak hebben in de gemeenschap, waaronder de wijziging van de Wet op de Staatsschuld en de Wet Rij- en Voertuigenbelasting. De fractieleider van de coalitie heeft zijn uiterste best gedaan om de wijziging zo goed mogelijk te verdedigen, maar helaas achtervolgt zijn verleden hem, omdat hij zo overtuigend had aangegeven dat er geen devaluatie zou komen, maar uiteindelijk is er toch gedevalueerd. Deze devaluatie heeft geleid tot een inflatie. Inflatie steelt van de armen en speelt door aan de rijken, waarbij het onder andere aanzet tot corruptie.

We zien dat dezelfde handelaar die namens de huidige machthebbers goedkope basisgoederen verkoopt, nu ook goedkope dollars verkoopt. Het feit dat er niet kan worden opgetreden tegen de overige geldhandelaren die een hogere koers hanteren, geeft aan dat deze handelaren niets verkeerd doen. Het is overduidelijk dat zij tegen de juiste koers verkopen. Aan de andere kant is het duidelijk dat de lagere koers ergens ‘wordt gesubsidieerd’. Ook kunnen de monetaire autoriteiten niet aangeven vanwaar dat geld afkomstig is.

Op de verjaardag van de Nationale Partij Suriname (NPS) heeft de NPS-voorzitter onthuld dat de regering bezig is met een lening. De minister van Financiën heeft het summier ontkend en de president heeft het diplomatisch genuanceerd. Nu zien wij dat wat de NPS-voorzitter had aangegeven op waarheid beruste, maar alleen verschilt het bedrag.

Wanneer de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) een strafklacht tegen de minister van Financiën indient, dan ontkennen de huidige machthebbers in alle toon aarden, maar ze dienen wel een verzoek in om de wet te wijzigen. Willen de huidige machthebbers zo het vertrouwen van het volk (her)winnen? Helaas onmogelijk.

Het goede in de mens maakt democratie mogelijk, omdat democratie een beschavingsproduct is, wat inhoud dat de beleving van democratie schoon en helder is. Binnen beschaving is er geen ruimte voor misleiding, fraude, corruptie en andere negatieve zaken. De mens is het enige wezen dat het vermogen bezit om zijn verleden en zijn toekomst te overdenken. Hiermee wil ik aangeven dat de huidige machthebbers en hun steunpilaren overduidelijk weten dat zij een funest sociaalmaatschappelijk en economisch beleid hebben gevoerd, maar scenario’s uitwerken om aan de macht te blijven. Het uitdelen van pakketen, het ophangen van vele partij vlaggen (al dan niet tegen betaling), het zoveel mogelijk uitschelden van politieke tegenstanders/andersdenkenden op sociaal media via fake accounts en aangaan van leningen om indirect de verkiezingsprogramma’s van de regeringspartijen te financieren zijn enkele van de huidige scenario’s die afgedraaid worden. We hebben te maken met machtslustige revolutionaire machthebbers die steeds meer en meer het vertrouwen van het volk verliest. Hierdoor krijgen zij vleugels en zweven in dromenland.

Suriname heeft nu deskundige bestuurders nodig die strategisch kunnen denken en beslissen, waardoor duurzame ontwikkeling gegarandeerd is. Het Surinaams volk leeft nu in een kritische periode, waarbij men op 25 mei 2020 een zeer belangrijk besluit zal moeten nemen. Het is tijd om de toekomst van onze nakomelingen veilig te stellen.

On May 25, 2020 we have to standup ‘with the end in mind’ and vote by ‘put first things first’! It’s time for change, and it’s time for ‘Suriname first’!Ruben Ravenberg, Ph.D, MBA


Ondersteunende literatuur:•De Toekomst van Ons Verleden (Dr. Jules Sedney)•The Seven Habits of Highly Effective peoples (Dr. Stephen Covey)
  1. huidige 9
  2. machthebbers 8
  3. politieke 7
  4. macht 5
  5. vertrouwen 4