Legerhelikopters uit India eind mei in Suriname

De drie aangeschafte legerhelikopters die langer dan drie jaar terug uit India in Suriname zouden aankomen, zullen eind van de maand arriveren. Deze helikopters zijn aangeschaft uit een door India verleende credit line van US$ 500 miljoen.

De helikopters worden aangeschaft bij het Indiase bedrijf Hindustan Aeronautics voor US$ 13.407.000 De leveringsdocumenten zijn intussen ontvangen door het ministerie van Defensie. Minister Lamuré Latour van Defensie zei vandaag in De Nationale Assemblee dat er sprake is van een late levering door onvolledige communicatie tussen partijen. De instituten in Suriname die de transactie hadden moeten regelen, hebben laat gereageerd en anderzijds was er ook stagnatie in de productie en inspectie. De deal voor de koop van de helikopters is gesloten op 12 februari 2009, met alle technische procedures en financiële bepalingen.

Latour deelde het parlement mee dat Suriname ook heeft besloten zijn bestaande vloot aan vliegtuigen te verkopen. Na een gedetailleerd onderzoek is besloten de vliegtuigen af te stoten; de verkoopprocedure is al ingezet. Tegelijkertijd worden voorbereidingen getroffen voor de aanschaf van een of twee andere geschikte vliegtuigen voor de Luchtmacht.
  1. suriname 3
  2. helikopters 3
  3. vliegtuigen 3
  4. india 2
  5. aangeschaft 2