1. vorige
  2. volgende

Soemita draagt voorzittershamer over aan Ganga

KTPI-leider Willy Soemita heeft woensdagavond, op de 71e verjaardag van de partij, het voorzitterschap formeel overgedragen aan Iwan Ganga. De nieuwe partijleider is ruim dertig jaren verbonden aan de KTPI en heeft de afgelopen jaren al vaker opgetreden als fungerend voorzitter. Soemita heeft de KTPI langer dan veertig jaren geleid.

Tijdens een sobere viering van de partij in haar hoofdkwartier aan de Bonistraat deelde Soemita mee dat de KTPI op 4 januari 2020 een massameeting zal houden. Dan zal de partij haar 71e verjaardag ook grootser vieren en zal zij tegelijkertijd het verkiezingsjaar op gepaste wijze inluiden. Onder de genodigden bevonden zich ook de voorzitters van de partijen, die samen met de KTPI de eenheidsbeweging hebben opgestart, met name Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur, Waldi Nain van de PDO en John Nasibdar van Nieuw Suriname. Zij hebben allen gewezen op het belang van de eenheidswording om uit de huidige crisis te komen en de ontwikkeling van Suriname daadwerkelijk op gang te brengen.

Volgens Somohardjo gaat het bij de eenheidsbeweging niet om de eer of de glorie. Het is ook geen eenheidsbeweging ter wille van de eenheid, het gaat om het gezamenlijk bewerkstelligen van een goede toekomst voor onze kinderen en kindskinderen. De PL-voorzitter zei dat velen te kennen hebben gegeven zich bij de eenheidsbeweging te willen aansluiten. Hij merkte op dat de Javanen van nu niet zijn zoals de Javanen van de jaren zestig of zeventig. “Wij komen op voor onze rechten”, sprak hij. NS-voorzitter Nasibdar was er niet over te spreken dat aan de rechteroever van de Commewijne vandaag de dag nog steeds mensen wonen die niet over licht en stromend water kunnen beschikken. Hij vroeg zich af waaraan deze mensen het verdienen dat zij nog steeds achtergesteld zijn. Daarom zal de eenheidsbeweging het tot een van haar prioriteiten maken om al deze achterstanden weg te werken. PDO-voorman Nain gaf de aanwezigen mee dat de eenheidsbeweging door het volk zelf gevoed en voortgezet zal moeten worden. “Samen staan we sterk!” luidde zijn boodschap.

Soemita en Ganga blikten kort terug op de geschiedenis van de partij, met enkele hoogtepunten en de woelige wateren die de KTPI heeft doorstaan. De partij heeft zich echter altijd sterk gemaakt voor verbetering van de leefomstandigheden van Surinamers, met name van Surinamers van Javaanse afkomst. “Wij willen geen tweederangsburgers meer zijn. Suriname is ons moederland. Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname, maar ook een deel hebben van die ontwikkeling”, sprak de nestor in de Surinaamse politiek. Hij stelde de voorzittershamer wel over te dragen aan Ganga, maar geen afscheid te nemen van de KTPI. Hij beloofde Ganga bij te staan en alle ondersteuning te geven, door naast en achter hem te staan. Ganga heeft de Soemita beloofd het in hem gestelde vertrouwen niet te zullen beschamen.
  1. ktpi 7
  2. eenheidsbeweging 6
  3. soemita 5
  4. partij 5
  5. ganga 5