1. vorige
  2. volgende

Misstanden op busroutes PL en PO

Bushouders die de routes Paramaribo-Lelydorp (PL) en Paramaribo-Onverwacht (PO) onderhouden, hebben al enige tijd last van een “vreselijk oneerlijke” concurrentie. De pendelbussen die passagiers van de binnenwegen van Para zouden ophalen om de PO-bussen te voeden, rijden nu zelf een deel van de PO-route, van Onverwacht naar Lelydorp, voor SRD 3. Op Lelydorp stappen passagiers over op een PL voor SRD 2,45. De officiële PO-bus die vanuit de stad helemaal naar Onverwacht rijdt, mag niet meer dan SRD 3 vragen.

Op de PL-route is er ook een “moordende” concurrentiestrijd: bussen die voor andere trajecten bestemd zijn, komen inkomsten afsnoepen. De spoeling wordt nog dunner gemaakt door de illegale bussen die vooral 's avonds opereren, vertellen Rawien Baynath, hoofdcoördinator van de PL-route en Suraj Sahadew-Lall aan de pers. Sahadew-Lall is naast vergunninghouder ook voorzitter van de Coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (Vosov). De PO- en PL-bushouders hebben een korte vergadering belegd bij de terminal waar de PO-bussen staan geparkeerd.

“Het kan toch niet dat bussen van andere trajecten op de PL-route komen rijden,” zegt Sahadew-Lall boos. “En wie doet controle? Pont, PHT, Hannaslust, PWB, Vredenburg, allemaal komen ze de PL-route rijden. Het is gewoon chaos. We hebben foto's en beeldmateriaal aan de desbetreffende personen bij het ministerie gegeven. Geen actie!," laat hij zijn ontevredenheid met de situatie blijken. Gebelgd vervolgt hij: "Ook de minister treedt niet op. Er worden juist meer vergunningen gegeven. Maar het verlengen van bestaande vergunningen, het vervangen van bussen en busoverdracht, kunnen maar niet plaatsvinden. Afhandelingskosten zijn drastisch verhoogd, bij busvervanging van SRD 2 naar SRD 200, bij anderen van SRD 200 naar SRD 1.000. Stukken zijn ingediend, maar we wachten al vier maanden! Je investeert maar illegale bussen rijden vrij en blij rond!"

Baynath deelt mee dat samen met gewezen districtscommissaris van Para, Jerry Miranda, was overeengekomen dat pendelbussen passagiers zouden ophalen uit de binnenwegen van dat district. “De PO zou ze dan ophalen bij de haltes aan de hoofdweg, maar dat gebeurt niet,” legt Baynath uit. Hij heeft ook in de commissie gezeten die dat plan moest waarmaken. “Nou zijn de vergunningen gewijzigd, men mag nou rijden van Lelydorp naar Onverwacht en Zanderij. Het lijkt mij dat het gewoon gedaan is om een paar mensen te accommoderen, fu mek wan nyan ten koste van ons die de hele route, van Paramaribo naar Onverwacht, onderhouden.”

De PO-bushouders stellen voor dat hun tarief wordt aangepast naar SRD 5.50. “Die ‘pendelbussen’ hebben bewezen dat de passagiers het wel kunnen betalen,” merkt Sahadew-Lall op. “Ze betalen nu twee bussen, voor die ‘pendelbus’ 3 SRD en die PL 2,45. Dat is moordend voor ons, wij rijden van hier tot daar voor maar 3 SRD. Come on!”

Maar ook op de ‘halve PO’-route zijn er al illegale bussen bezig, geven de bushouders aan. Als de overheid in twee weken nog steeds niets van zich heeft laten horen, komen ze weer bij elkaar om “harde standpunten aan te nemen.”
René Gompers
  1. srd 10
  2. bussen 9
  3. route 7
  4. rijden 6
  5. onverwacht 5