1. vorige
  2. volgende

DA’91: hoofd koel houden bij oordeel rechter in 8-decemberstrafzaak

De krijgsraad heeft de 23 verdachten in de 8-decemberstrafzaak voor 29 november opgeroepen om te vernemen wanneer de uitspraak is. “Hoewel wij ons bewust zijn dat elke uitspraak van de rechter emoties kan losmaken bij onze gemeenschap, doen wij een dringend beroep op de totale samenleving om ongeacht de uitspraak, het hoofd koel te houden en het rechterlijke oordeel te eerbiedigen,” stelt DA’91 in een verklaring.

Uiteindelijk hoort het zo in de rechtsstaat dat het finale oordeel in een strafzaak en dus ook de 8 december 1982 moorden bij de rechter ligt. Suriname is een democratische rechtsstaat en DA’91 hecht ontzettend veel waarde aan het beschermen en verdiepen daarvan.

DA’91 heeft sinds haar ontstaan alle mensenrechtenschendingen en in het bijzonder die tijdens de militaire periode in ons land, veroordeeld. “Onze republiek ging na haar onafhankelijkheid 44 jaar geleden door een hele moeilijke periode in die wij kennen als de ‘dictatoriale periode’ onder leiding van een groep van zestien militairen die een staatsgreep pleegden op 25 februari 1980. In deze periode hebben er heel ernstige mensenrechtenschendingen plaatsgevonden.”

DA’91 stelt dat op 8 december 1982 vijftien burgers, zonen van Suriname, werden vermoord in Fort Zeelandia, de hoofdzetel van de bevelhebber Desi Bouterse. Op 1 november 2000, ruim een maand voor het aflopen van de verjaringstermijn, werd alsnog met een gerechtelijk vooronderzoek begonnen. Op 30 november 2007 is voor de krijgsraad het strafproces betreffende de Decembermoorden begonnen.

De rechtspleging is het sluitstuk van de garanties van de burger en zoals de waarnemend president van het Hof van Justitie laatstelijk zei: “De rechtspraak is het sluitstuk van de rechtsstaat.” De samenleving heeft lang gewacht om deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis middels de overwinning van recht en rechtvaardigheid af te sluiten.

  1. periode 4
  2. november 3
  3. uitspraak 3
  4. rechtsstaat 3
  5. krijgsraad 2