Antwoorden Adna niet bevredigend voor parlementariërs

De beantwoording van vragen door minister Ismanto Adna van Sport- en Jeugdzaken is niet naar tevredenheid van de meeste assembleeleden. Adna gaat volgens hen te makkelijk langs de vragen rond corruptie. De bewindsman ontdeed zich van vele vragen over schandalen door te stellen hier niet op de hoogte van te zijn. Hij wacht op het onderzoeksresultaat van de Centrale Lands Accountants Dienst (Clad). In twee gevallen zal hij de Clad vragen een onderzoek in te stellen.

De minister beloofde vrijdag pas op aandringen van de assembleeleden een lijst van subsidie en verstrekte sport materiaal te zullen produceren. De bewindsman heeft na de geuite ontevredenheid van de leden, gevraagd in tweede ronde wederom in te gaan op de vragen. Na zijn beantwoording waren er niet minder dan dertien interrupties voor de minister. Ruth Wijdenbosch (Nieuw Front/NPS) zei aan Adna, dat hij meer weet dan hij doet voorkomen en helemaal niet hoeft te wachten op een Clad-onderzoek. Hij hoeftde Clad eveneens niet te vragen een onderzoek in te stellen naar financiële schandalen bij het project 'Sportbeurs' en 'Hoe fit is Suriname'. De stukken zijn daar heel duidelijk over. Volgens Wijdenbosch kent de ministers de stukken heel goed. hij is van alles op de hoogte.

Wijdenbosch meent dat de minister ook probeert, Michael Watson, de gewezen directeur van Sport- en Jeugdzaken, in een kwaad daglicht te plaatsten omdat hij vermoedt dat het Watson zou zijn die de corruptieve schandalen op het ministerie in een brief aan de president zou hebben kenbaar gemaakt. Adna zei overigens niet op de hoogte te zijn van die brief.

Accent niet verleggen
DOE- fractievoorzitter Carl Breeveld, zei onomwonden dat het accent van de discussie niet verlegd moet worden naar politici die tegen jongeren zijn. "Het gaat er om dat we ervoor moeten waken dat jongeren terecht komen in een neerwaartse spiraal van corruptie en slecht leiderschap. We zijn geroepen als parlementariërs om de regering te controleren. Er zijn tal van zaken hier genoemd en in rapporten en de minister gaat er te gemakkelijk over heen zonder echt in te gaan op deze zaken”, stelt Breeveld. Hij vindt het niet nodig dat er opmerkingen worden gemaakt van wel of geen opdoeken van jeugdinstituten. “Het gaat er om dat we moeten waken over de jeugd”, stelde Breeveld.

Parlementariërs van zowel de coalitie als de oppositie, willen dat de minister onder andere een lijst produceert van bedrijven en personen die werkzaamheden voor het ministerie verrichten. Een lijst van subsidie aan sportbonden. Een lijst van materiaal aan sport-, jeugd- en buurtorganisatie en een lijst van leveringen en aanbestedingen. Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) wil ook meer informatie over de levering van doelpalen door een bedrijf. Dit bedrijf zou intussen publiekelijk hebben aangegeven nooit de opdracht van het ministerie te hebben gekregen om die doelpalen te leveren.
  1. vragen 6
  2. minister 6
  3. lijst 5
  4. adna 4
  5. sport 4