'Mijn uitspraken zijn verkeerd geïnterpreteerd'

PARAMARIBO - NDP’er Kenneth Donk heeft met zijn uitlatingen vrijdag tijdens een kaderbijeenkomst in Ocer veel tongen in beweging gebracht. Hij heeft de Surinaamse samenleving opgeroepen om te sterven voor één man, doelend op NDP-voorzitter en president Desi Bouterse.

Zelf had Donk deze ophef wel verwacht. "Ik moet naïef zijn geweest om te veronderstellen dat dit niet zou kunnen gebeuren. Als je politiek bezig bent, krijg je een politiek antwoord", zegt hij tegen de krant. Vooral om het feit dat hij geestelijk leider is, wordt de gedane uitspraak hem zeer aangerekend.

Zelf vindt hij dat zijn opmerking verkeerd is geïnterpreteerd. Onder meer apostel Steven Reyme heeft fel gereageerd op de uitspraken van Donk en voelde zich zelfs genoodzaakt om zich als geestelijk leider daarvan te distantiëren.

Donk vergelijkt dat waartoe hij het Surinaamse volk heeft opgeroepen met een liefdesrelatie tussen een man en een vrouw. "In de liefde kennen we het fenomeen 'ik wil sterven voor jou' maar dat wordt niet letterlijk bedoeld. Ik heb het Surinaamse volk eigenlijk opgeroepen om de president waar nodig te ondersteunen, ongeacht tot welke partij hij behoort, wat zijn etniciteit is en of hij geschoold is of niet. Ik heb het figuurlijk bedoeld."

Donk leidde de omstreden uitspraak in door te stellen dat tweeduizend jaar geleden "de hypocrieten, lafaards en misleiders" hebben gezegd: laat één man sterven voor het volk. Hij vervolgde met: "Maar ze bedoelden het niet goed. Vandaag wil ik u meegeven: Laat het Surinaamse volk sterven voor één man."

Het is volgens hem geenszins de bedoeling geweest om Bouterse hiermee als Jezus af te schilderen, wat wel zo wordt geïnterpreteerd. Ook dit, zegt hij, is figuurlijk bedoeld. Donk zegt dat hij met de hypocrieten, lafaards en misleiders doelde op onder meer de hogepriesters en farizeeërs en de overige mensen die Jezus dood wilden hebben.

"De geestelijke en politieke macht van toen was bij hen en ik noem ze huichelaars, omdat ze misleidend bezig waren naar het volk van Jezus toe. Die parallellen zie ik nu ook: er zijn krachten die er alles aan zullen doen om dit land weer in handen te krijgen van het buitenland. Vandaar dat ik het noodzakelijk vond om op te roepen tot de ondersteuning van onze president."

Wie die krachten zijn, zegt Donk niet. Hij vraagt zich doelend op het vonnis in het 8 december-strafproces af hoe het mogelijk is geweest dat een zittende president veroordeeld is geworden. "Dit is nooit in de geschiedenis voorgekomen. Waarom heeft het hier dan wel kunnen gebeuren? Dus er gebeurt iets."

  1. donk 5
  2. volk 5
  3. surinaamse 4
  4. sterven 4
  5. zegt 4