Minister doet naïef

De minister van Sport en Jeugdzaken doet alsof hij van geen kwaad bewust is, wanneer het gaat om de corruptieaantijgingen waarin zijn ministerie betrokken zou zijn. De geluiden zijn niet vanaf nu en de vragen die in DNA waren gesteld, waren zeer duidelijk en helder. De minister zat erbij zelfs toen de kritische vragen werden gesteld. Hoe hij ze heeft kunnen missen, is een raadsel. Er zijn zware beschuldigingen geuit richting de minister van Sport en Jeugdzaken (SJ). Zo is de indruk gewekt dat er (voormalige) aan de politiek gelieerde jeugdvertegenwoordigers op het ministerie zijn geaccommodeerd, die veel durven en die betrokken zouden zijn bij zaken die het daglicht schuwen o.a. om er beter van te worden. We zagen recent de minister een eerstesteenlegging plegen voor een sporthal in een volksbuurt. Daarbij wordt het opzetten van sporthallen in een aantal buurten aangekondigd. Een bepaalde jeugdvertegenwoordiger was in een bepaalde formele hoedanigheid van het ministerie ook erbij. Wat opvalt en zeker verhelderd moet worden, is waarom slechts in bepaalde buurten de overheid alleen belastinggeld besteedt om sporthallen op te zetten. De minister lijkt van zijn kant altijd eenzelfde richting op te gaan en nu deze jeugdvertegenwoordiger/functionaris ook. Kennelijk heeft het te maken met die hardnekkige kras’krasi waarmee politici zitten wanneer de verkiezingen nadert. De vraag rijst waarom buurten als Magenta, Leidingen, Kwatta, Bomapolder, Santopolder, Uitkijk, Jarikaba en andere delen van Sarramacca nooit in aanmerking komen voor zo een sporthal. Hebben de jongeren in deze buurten geen aandacht nodig van dit ministerie? Hebben de jongeren van deze buurten geen recht op een sporthal? Of hebben de jongeren van deze buurten een eigen regering waar ze aankloppen of moeten aankloppen voor hun problemen? Het is heel opvallend dat deze minister alle ruimte aangrijpt om alleen bepaalde kringen tegemoet te komen. De minister geeft niet antwoord op verzoeken die uit bepaalde hoeken komen. De minister behandelt niet alle kinderen en niet alle sporters met dezelfde bril. De minister is in de meest belachelijke hoeken en gaten gegaan waar er niet eens wordt gesport om daar belastingmiddelen te besteden. Het is opvallend dat kennelijk op een ministerie dat moet zorgen voor het geestelijke welzijn en de vorming van jongeren blijkt dat waarschijnlijk de groep corruptelingen in de publieke sector aan het verjongen is. Vanuit de oppositie is zeker enige dagen terug de mededeling gedaan dat met betrekking tot de corruptie op SJ een brief is geschreven naar de president een maand geleden (dus ergens eind maart/begin april) over corruptie op dit departement. Door een lid van het NF zijn wat dit ministerie betreft in duidelijk en helder Nederlands de vraag gesteld aan de minister of hij een lijst aan de DNA kan overleggen van de middelen die verstrekt zijn door de minister in de afgelopen periode. Het gaat dan om sportmateriaal, onderhoudsmateriaal voor terreinen en middelen (van zand tot doelpalen) om sportvelden te onderhouden. Men wil ook weten welke leveranciers in aanmerking zijn gekomen om deze middelen te verstrekken en dus ook op welke wijze de keuze voor deze leveranciers is gemaakt. Zijn de comptabele regels nagekomen? De oppositie wil ook weten welke bedragen bij de verschillende giften aan de orde waren. Ook is de vraag gesteld welke organisaties voor de giften in aanmerking zijn gekomen, dus indirect ook welke organisaties niet. Het blijkt dat alleen bepaalde organisaties uit een bepaalde kring in aanmerking komen en dan maakt het niet uit of het om een echte of een halve sportorganisatie gaat. Heel terecht is daarom ook de vraag aan de minister gesteld in welke buurten de minister deze giften heeft gedaan en dus in welke buurten niet. Opvallend was de wijze waarop twee jonge NDP’ers het hebben opgenomen voor hun leeftijd- en partijgenoot naar wie verwezen wordt wanneer het gaat om de corruptie door jongeren op JS. Zogenaamd dulden ze geen aanval op jongeren die hen heilig zijn. Zij stelden dat er geen enkel verband bestaat tussen de corruptieaantijgingen op JS en jeugdvertegenwoordigers. Jongeren zouden bescherming moeten genieten en het zou gaan om onterechte beschuldigingen. Men heeft dus hiermee getoond dat deze twee jonge NDP’ers op de hoogte zijn van de zaak, maar dat ze er toch niet voor kozen om duidelijkheid te verschaffen. Dat doet men alleen wanneer eraanwijzingen zijn, maar er geen duidelijk bewijs op tafel ligt. Een oudere NDP’er maakte toen de zaak nog erger door te stellen dat men ook naar de oudere corruptiezaken moest kijken, zoals Begro-Insulair en Ringweg. Door deze zaak van JS in deze rij te plaatsen, erkende hij dat er inderdaad iets loos is op het ministerie. De aanpak van de geruchten door de regering was de DNA-voorzitter niet naar haar zin. Ze vond dat de regering nalatig is en zelfs al geruime tijd geen helderheid geeft over deze zaken. Ze merkte op dat de regering de zaken zo in de lucht liet hangen en dat de regering geen intern onderzoek heeft gedaan. Ze merkte op dat er in alle regeringen er corruptelingen zijn, waarmee ze scheen te zeggen dat die wellicht ook hier nu op JS aanwezig kunnen zijn. Daarom is intern onderzoek nodig. De interventie van de DNA-voorzitter kwam er dus erop neer dat de JS-minister nu wel duidelijk en helder de vragen omtrent corruptie moet komen beantwoorden. De minister deed dat tijdens zijn beantwoording in eerste ronde gewoon niet. De kritiek is dat hij fra-fra over de zaak is gegaan. Zogenaamd weet de minister niets over corruptie en schandalen. De minister is het schandaal maanden terug met brushcutters, grasmaaiers en doelpalen misschien al vergeten. Of denkt de minister dat wanneer de anderen het mogen doen inclusief de hoogsten, waarom men het hem moeilijk maakt met zijn kruimeltoestanden? De minister zei in twee gevallen de Clad te zullen vragen een onderzoek in te stellen (project ‘Sportbeurs’ en project ‘Hoe fit is Suriname?’). Gaat het om de gevallen waar NDP-gelieerden mogelijk vals hebben gespeeld? Op dit ministerie is er iets mis en naast corruptie zal blijken het grootste bezwaar te zijn dat dit departement de Surinaamse bepaalde jongeren en sporters zwaar heeft gediscrimineerd. Frappant bemoeit dit ministerie zich met de Antidiscriminatieloop.
  1. minister 19
  2. ministerie 9
  3. buurten 8
  4. bepaalde 8
  5. jongeren 8