1. vorige
  2. volgende

Personeel ‘s Lands Hospitaal houdt prikactie

Met een prikactie die maandag tussen 7 en 9 uur ’s morgens wordt gehouden zullen personeelsleden van ’s Lands Hospitaal van de directie vragen om de nieuwe vakbond te erkennen. Daarnaast wil de Bond Personeel Lands Hospitaal (BPLH) ook aandacht vragen voor de kleding- en prestatietoelage, zegt voorzitter Imro Edam aan Starnieuws. Het besluit voor dit actiemodel is op een vrijdag belegde ledenvergadering genomen, omdat de directie ook brieven van de vakorganisatie niet heeft beantwoord.

Omdat de representanten van de medewerkers niet opkwamen voor hun belangen is de nieuwe bond opgericht. Zo heeft de oude bond nooit een verkiezing uitgeschreven en ook geen financieel verslag gepresenteerd. Komt nog bij kijken dat iets meer dan 300 medewerkers met ruim 25 dienstjaren geen vaste aanstelling had. Op grond hiervan is vorig jaar een actiegroep samengesteld. Aan de bond is toen gevraagd om een financieel verslag en het uitschrijven van verkiezingen. Aangezien er niet op het verzoek is gereageerd is besloten om zich te verenigen en aan te sluiten bij de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO). Samen met deze vakorganisatie is bewerkstelligd dat de vaste aanstelling van iets meer dan tweehonderd personen in orde is gekomen. Ongeveer 60 personen hebben de vaste aanstelling niet gekregen, omdat zij de 50 al zijn gepasseerd. Vernomen wordt dat het na die leeftijd moeilijk is om bij de overheid een vaste aanstelling te krijgen.

De BPLH is op 1 februari 2014 opgericht en telt 541 leden. Sedert dien zijn er 2 vakbonden actief in de instelling. De andere bond staat onder leiding van Iwan Weeks en is aangesloten bij de Moederbond. De nieuwe bond is aangesloten bij de Centrale van Landsdienaren. Ongeveer 100 leden uit deze groep zijn nog bij de oude bond aangesloten, omdat die zich beroept op het feit dat de mensen schulden hebben bij winkels en dat zij garant staan.
Edam hoopt dat de prikactie de leiding zover krijgt om met de bond te praten. “We kennen onze verantwoordelijkheid, weten dat wij met zieken werken. Maar de leiding van het ziekenhuis moet weten dat als er geen reactie komt zij dan voor de consequenties moet instaan”, zegt de voorzitter van BPLH.
  1. bond 8
  2. vaste 4
  3. aanstelling 4
  4. nieuwe 3
  5. bplh 3