Boussaid krijgt award 'Power Person of 2019'

Ex-bankdirecteur Jimmy Boussaid heeft de award ‘Power Person of 2019’ vrijdag in ontvangst mogen nemen. Deze onderscheiding wordt jaarlijks door de Stichting Herstel Democratie uitgereikt aan een persoon die zich in woord en geschrift niet alleen kritisch uitlaat over ontwikkelingen die de grondslagen van de democratie aantasten, maar die ook bruikbare adviezen en alternatieven aandraagt.

De stichting, onder voorzitterschap van Mahinder Lalji, zegt dat na beraad de award voor 2019 is toegewezen aan Boussaid. Hij heeft in het afgelopen jaar mede vanuit zijn jarenlange ervaring als bankdirecteur en aan de hand van o.a., de Bankwet, de Deviezenregeling en de Wet Toezicht Kredietwezen het financieel wanbeleid van de regering aangetoond alsook het gevaar van ongelimiteerde geldleningen voor de monetaire stabiliteit van de Republiek Suriname. Helaas wordt dit hem niet in dank afgenomen door de huidige politieke machthebbers en worden zijn adviezen niet gebruikt, misschien omdat zij niet passen in het populistisch beleid, meent de stichting.

Boussaid is ingenomen met deze award en droeg die op aan de zwijgende meerderheid in dit land in de hoop dat die een minderheid zal worden, en aan zijn dochters - ook aanwezig bij de uitreiking - omdat zij met fake news soms te lijden hebben onder de oprechte activiteiten van hun vader.

De oud-bankier stelde dat met de verkiezingen in zicht steeds meer waarheden zullen sneuvelen voor leugens en verdraaiingen en dat het daarom des te meer tijd wordt dat degene die om welke reden dan ook zwijgen, hun mond opendoen, al luisteren de beleidvoerders niet. Hij haalde in dit kader een uitspraak aan van wijlen André Telting, gewezen president van de Centrale Bank van Suriname: “Als de kapitein niet wil luisteren, zal de wal het schip keren.”
  1. boussaid 3
  2. award 3
  3. stichting 3
  4. bankdirecteur 2
  5. democratie 2