Blokland ontvangt personeel 's Lands Hospitaal

Minister Michel Blokland van Volksgezondheid heeft de groep stakende verpleegkundigen van ’s Lands Hospitaal vandaag ontvangen. Deze leden van de Bond Personeel 's Lands Hospitaal (BPLH) hebben een prikactie gehouden. Ze vinden dat hun bond dient te worden geaccepteerd door de directie van het ziekenhuis.

De bond eist dat de directie de prestatie- en kleding toelage uitbetaalt, deelt bondsvoorzitter van de BPLH Imro Edam mee. De directe van 's Lands Hospitaal heeft tot nu toe niet gereageerd op het schrijven. Nadat geen gehoor is gekregen bij de directie, begaven de verhitte personeelsleden zich via het binnenterrein, naar de achterstoep van het ministerie van Volksgezondheid. Een verpleegkundige las de petitie met de knelpunten voor. De minister beloofde aandacht te schenken aan de situatie.

Blokland gaf geen garantie dat dit probleem binnen de kortste keren kan worden opgelost, maar het zal ook geen maanden duren. Dit vakbondsaangelegenheden regarderen volgens hem niet het ministerie, maar de situatie zal volgens Blokland worden aangekaart bij de directie. Vrijdag komt de bond weer bijeen om zich verder te buigen over deze situatie. Deze bond is in februari vorig jaar opgericht en heeft meer dan de helft van het aantal werkers van het ziekenhuis achter zich.

Ala-D Media
  1. bond 5
  2. directie 4
  3. blokland 3
  4. lands 3
  5. hospitaal 3