1. vorige
  2. volgende

Directie ’s lands hospitaal reageert op prikactie

Het personeel van ‘s Lands Hospitaal is gisteren 18 januari 2015,in een schrijven door de directie op de hoogte gesteld van de uit te keren toelages.

Het personeel heeft uit onvrede maandag een prikactie gehouden. De directie was niet aanwezig tijdens de prikactie en toog een groep ontevreden werknemers naar de minister van Volksgezondheid, Michel Blokland.

De minister adviseerde de bond om aan de tafel te gaan met de directie. Hij beloofde dat de problemen aangepakt zullen worden.

De afdeling PR van het ziekenhuis meldt vandaag dat er eerder overeenstemming is bereikt tussen de bond en de waarnemend directeur Bernhard Abia.

Aan de werknemersbond is beloofd dat de kledingtoelage uiterlijk24 januari 2015 wordt uitgekeerd. De prestatietoelage wordt uitbetaald in de eerste week van maart 2015.

Deze afspraken kwamen de directie en het bestuur van de Bond van het Personeel ‘s Lands Hospitaal (BPLH) op 15 januari 2015 overeen. Eerder vond er op 6 januari een meeting plaats van de directeuren van de overheidsziekenhuizen om de financiële situatie te bespreken.

Op 9 januari 2015 vroegen de directeuren schriftelijk aan de vicepresident(vp) om de ziekenhuizen tegemoet te komen om de liquiditeitstekorten over de maanden januari en februari 2015 te kunnen overbruggen. Concreet is gevraagd om de continuering van de uitbetaling van suppleties aan de overheidsziekenhuizen.

Op maandag 12 januari 2015 vroeg de directie de vakbond om respijt voor uitbetaling van de toelagen zoals gewend en het resultaat van het onderhoud met de vp af te wachten.

Op 14 januari zijn de directeuren geïnformeerd door de vp, waarna de afspraken met de vakbonden zijn gemaakt. In het schrijven vraagt de heer Abia om de arbeidsrust te bewaren en de schouders gezamenlijk onder het werk te blijven zetten.

Met nadruk wijst de directie erop dat de prikactie die maandag gehouden is in het ziekenhuis door een nieuwe ‘concurrerende’ vakbond die strijdt met de huidige vakbond om de gunsten van de werknemers, niet te maken heeft met eerder genoemde toelages, maar puur om erkenning.

Directeur Abia maakt duidelijk dat hij geheel niet vakbond -onvriendelijk is. Integendeel is hij er grote voorstaander van dat de belangen van de werknemer behartigd worden. ‘Maar dan wel op een gestructureerde wijze, waarbij voor de directie duidelijk is wie de erkende vertegenwoordiger van de werknemers is en dus ook als gesprekspartner erkend wordt’.

Op dit moment is dat het bestuur geleid door waarnemend voorzitter Iwan Weeks, vervolgt het persbericht.

De concurrerende bond met voorzitter Edam is op eigen verzoekop verschillende data ontvangen door het stichtingsbestuur onder leiding van Antoon Grunberg. Die meetings hadden geen formeel karakter.

Brieven vanuit de dwingende bond hebben de directie en daarna het Stichtingsbestuur bereikt. Toen brak er een periode aan waarbij de naam van degene die in eerste instantie tekende als voorzitter, was gewijzigd in de naam van degene die zich momenteel voorzitter noemt. Tevens werd ergebruik gemaakt van stempels met de aanduiding BPLH-NW , maar al gauwstopte men daarmee.

  1. januari 8
  2. directie 8
  3. bond 5
  4. vakbond 4
  5. voorzitter 4